Annons

Så skadar svenskarnas SNUSkiga fulspolning miljön

Spottar du ut snuset och slänger annat skräp i toaletten? Då ingår du tyvärr i ett stort sällskap som fulspolar.

Runt 4 miljoner snusprillor och påssnus spolas ner i Sveriges toaletter – varje dag.

En tredjedel av jordens befolkning saknar helt tillgång till toalett – inklusive torrdass. Den globala sanitetskris som detta innebär uppmärksammas den 19 november, på FN:s internationella världstoalettdag.

I Sverige har vi både toaletter och rent vatten. Men hur väl tar vi egentligen hand om vårt sanitetssystem?

– Vårt stora problem är att många använder toaletten som papperskorg. Vi fulspolar, alltså spolar ner andra saker än kiss, bajs och toalettpapper, säger Anna Linusson, vd på Svenskt Vatten.

100 lastbilslass snus

Över en miljon svenskar snusar. Snus är den vanligaste fulspolningen i Sverige och ett av flera exempel på skräp som ställer till problem.

Varje dag spolas cirka 4 miljoner prillor och påssnus ner i toaletten. Under den minut som du nu har tittat på Edward Blom-klippet ovan har alltså ytterligare 2700 prillor spolats ner i svenska toaletter.

Det blir drygt 1 100 ton snus om året – lika mycket som 100 normalstora lastbilslass. Eller för den delen drygt ett halvt varv runt jorden om man skulle lägga snusprillorna på rad.

En undersökning gjord av Svenskt Vatten visar att 53 procent av de som snusar inte känner till att fulspolning av snus är skadligt för miljön.

– Snus och allt annat skräp som spolas ner kan orsaka stopp i ledningar och pumpstationer, vilket leder till att orenat avloppsvatten släpps ut i våra vatten. Det kan också förstöra reningen av avloppsvattnet och alltså bidra till mer föroreningar, säger Anna Linusson.

Snus innehåller dessutom kadmium, en miljöfarlig tungmetall som inte kan brytas ner.

EXTERN LÄNK: Lär dig mer – följ Svenskt Vatten på Facebook

Bråk om var prillan slängs

Den vanligaste anledningen till att vi fulspolar snus är att det inte finns någon papperskorg i närheten när man vill slänga prillan. En vanlig anledning är också att man inte vill att det ska lukta illa, en femtedel uppgav detta som orsak. Lika många har dessutom bråkat med sin partner om var de har slängt sitt snus.

Men hur ändrar vi våra vanor då? Det bästa tipset är att ha en papperskorg på toaletten, säger Anna Linusson, något som 30 procent av svenska snusare saknar.

– Det här är ju inget svårt beteende att ändra på egentligen. Det grundar sig mycket i okunskap, så genom att uppmärksamma det kan man göra skillnad. Vi har turen att ha bra sanitetssystem i Sverige, vi ska inte missbruka det.

EXTERN LÄNK: Läs mer om fulspolning och världstoalettdagen här

#slutafulspola #världstoalettdagen

Annons: Detta är ett annonsinnehåll från vår partner. Texten är alltså ej skriven av Aftonbladets redaktion.

Publisert:

Följ ämnen i artikeln