Annons

Skärpt amorteringskrav: Detta gäller vid förändrad inkomst

MITTBOLÅN

Det skärpta amorteringskravet innebär att den som lånar mer än 4,5 gånger sin årliga bruttoinkomst måste amortera ytterligare en procent.

Men vad gäller om inkomsten förändras – och hur fungerar det om man vill utöka sitt lån?

Här svarar Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, på några vanliga frågor.

1. Vad händer om inkomsten förändras? Om jag exempelvis får en rejäl löneökning eller om en partner i hushållet börjar arbeta heltid. Kommer man att kunna förhandla fram andra amorteringskrav?

– Eftersom det är inkomsten som ligger till grund för om du omfattas av amorteringskravet eller inte så kan en förändrad inkomst innebära förändrade amorteringsvillkor. Men det är den bank du söker lån hos som avgör vilken inkomst som ska gälla och hur den ska styrkas.

2. Kan man få ett högre amorteringskrav på befintligt lån om en i hushållet blir arbetslös/föräldraledig/sjuk?

– Nej, snarare är det så att du kan beviljas undantag under en begränsad tid om något sådant skulle hända. Hör av dig till banken och prata med dem så snart du kan.

3. Om man med det nya kravet vill göra ett tilläggslån (när man har lånat 4,5 gånger lönen) kan man titta på en eventuell löneökning då och få ta mer lån?

– Om du ursprungligen har tagit bolån på din bostad efter 1 mars 2018 är det inte möjligt att ta ett tilläggslån. Det skärpta amorteringskravet i sig begränsar inte hur mycket du får låna, däremot kan ett högre amorteringskrav belasta kalkylen vid kreditprövningen vilket i sin tur kan leda till att du får låna mindre. Om det totala lånebeloppet överstiger 4,5 gånger årlig bruttoinkomst betyder det att du, utöver gällande amorteringskrav, årligen ska amortera ytterligare 1 procent av ditt totala lånebelopp. Det maximala amorteringskravet kan uppgå till 3 procent av totalt lånebelopp.

EXTERN LÄNK:

Har du frågor kring hur du kan omförhandla ditt lån, teckna nytt bolån eller byta bank? MittBolån hjälper dig!

4. Tittar banken på skatteverkets siffror (som ofta är från förra eller förrförra året) eller kan ens arbetsgivare skicka in lönesiffror som gäller just nu?

– Generellt utgår banken från den inkomst som gäller nu och validerar den mot taxerad inkomst. I vissa fall begärs även kompletteringar in från din arbetsgivare.  Men det är som sagt upp till den bank du söker lån hos att avgöra vilken inkomst som ska gälla och hur den ska säkerställas.

5. Har finansinspektionen formulerat några tydliga undantag från det nya amorteringskravet?

– Ja, det finns möjlighet till vissa undantag under en begränsad period. Exempel på det kan vara sjukdom, arbetslöshet eller dödsfall. Dessutom kan banken lämna undantag för nyproducerade bostäder och lantbruksenheter. Men det är viktigt att kontakta banken du söker lån hos och fråga, då det är de som bestämmer om och hur länge undantaget kan beviljas.

EXTERN LÄNK:

Se vilka räntor bankerna kan erbjuda dig – jämför på MittBolån!

Annons: Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Aftonbladets redaktion.
Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Aftonbladet-redaktionens åsikter.
ARTIKELN HANDLAR OM

MittBolån