’Barnet kan förlora sin rätt till tronen’

Foto: AMY SUSSMAN/SCANPIX
Får inte bo utomlands Om Chris och Madeleine får tillökning i familjen efter giftermålet i sommar måste de flytta hem till Sverige om barnet inte ska förlora sin rätt till den svenska tronen. ”Arvtagare till tronen ska uppfödas inom riket”, står det i successionsordningen.
NÖJE

Madeleines barn kan förlora sin rätt till tronen – om prinsessan väljer att bo kvar i USA efter ­bröllopet.

Det menar statsvetaren David Ekstrand.

– Lagen är så pass oklart formulerad att det är ett problem, säger han.

Den 8 juni säger Madeleine och Chris O’Neill ja till varandra i Slottskyrkan i Stockholm.

Det har nu gått tre år sedan prinsessan lämnade Sverige och i folkbok­föringen är hon registrerad som utvandrad.

Enligt statsvetaren och ledarskribenten på liberala nyhetsbyrån, David Ekstrand, kan Madeleines och Chris eventuella barn förlora sin successionsrätt – om paret väljer att bo kvar i USA.

”Uppfödas inom riket”

– I successionsordningen ställs två krav. Arvtagare till tronen ska uppfödas i och tillhöra protestantismen. Och arvtagare till ­tronen ska uppfödas inom riket. Om Madeleine och Chris O’Neill stannar kvar i USA blir det en oerhörd ­osäkerhet, säger­ han.

Det står dock inte uttryckligen att en kunglighet som är född utomlands inte­ får tillträda tronen.

– Men jag tror inte heller att en minimal vistelse inom­ Sverige är tillräckligt, säger David Ekstrand.

I regeringens proposition om kvinnlig tronföljd från 1977 skriver Högsta domstolen i sitt remissyttrande: ”Någon annan rättsföljd torde inte kunna komma ifråga än att den utomlands uppfostrade tron­arvingen och alla hans efterkommande förlorar sin successionsrätt.”

Vill inte kommentera

Enligt David Ekstrand är det därför rimligt att anta att en tronarvinge ska ha varit folkbokförd i Sverige under majoriteten av sin barndom.

– Nu lär inte Madeleines och Chris barn bli aktuella för tronen. Men blotta ­tanken att det scenariot skulle kunna leda till en konstitutionell kris, om inte­ hon och Chris flyttar till Sverige innan barnen har hunnit bli för gamla, är lite oroväckande, säger David­ Ekstrand.

Hovet säger att det i nu­läget inte finns något slutdatum för Madeleines vistelse i USA.

– Vi avstår från att kommentera den här frågan mer än så, säger informationschef Bertil ­Ternert. 

FAKTA

Så säger lagen...

Successionsordningens §4 stadgar: ”Såsom 2 § i 1809 års regeringsform ­uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Upp­sala mötes beslut av år 1593, ­antagen och förklarad är, ­sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära­ och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära ­bekänner, vare från all ­successionsrätt utesluten.”

...och så säger experterna

Olof Ruin,

professor i statsvetenskap

Det första är att en tronarvinge ska uppfostras enligt den Augsburgiska bekännelsen och det vet man inte heller om det kommer att ske. Den här mannen som hon gifter sig med är ju katolik. Men det här är akademiskt finlir. Madeleine är väldigt långt ifrån att bestiga den svenska tronen.

Roger Lundgren,

hov­expert och chefredaktör för Kungliga Magasinet

Det är svårt att sia om vad som händer om hon får barn. Men Madeleine kommer att diskutera det här med kungaparet och om hennes barn skulle behöva ärva kronan kommer det knappast att spela ­någon roll om de inte är uppvuxna i Sverige.

Johanna Lejon,

förste hovreporter, Svensk Damtidning

Kungens systrar blev ju verkligen fruar till den som de gifte sig med. De slutade i princip att vara prinsessor av Sverige. Jag tänker bland annat på prinsessan Birgitta, som lämnade Sverige helt efter sitt giftermål. Jag tror att Madeleine kommer fortsätta att bo utomlands även om hon blir mamma. Om ­inte i New York så i London, på grund av Chris arbete.

ARTIKELN HANDLAR OM