Dagens namn: Gudrun, Rune
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
ANNONS

Fler svenskar väljer att köpa solpaneler

Foto: Colourbox
Kundkraft

Har du funderat över att installera solpanel?

Uppgifter från Sveriges största nätägare, Eon, pekar på att fler och fler väljer att installera solpaneler för att därmed minska sin egen elräkning genom att producera el själva.

Ökningen av antalet föranmälningar om installation av solceller i Eons nät har ökat med 108 procent under perioden september–januari jämfört med föregående år. Det är en betydligt högre tillväxttakt än vad Eon hade räknat med.

"Lättare att räkna hem en investeringen"

Anledningen är att kostnaderna sjunker vilket gör att investeringen är betydligt mer lönsamt.

– I och med att kostnaden för att installera solpaneler har sjunkit och tekniken blivit effektivare så blir det lättare att räkna hem en investeringen. Att man samtidigt blir självförsörjande är attraktivt för många, säger Anders Kaijser, affärsområdeschef på Kundkraft.

 

EXTERN LÄNK

Alltid grön el till lågt pris via Kundkraft – klicka här!

 

Förutom lägre kostnad för själva solpanelerna kan man även få installationen subventionerad till 20–30 procent av installationskostnaden. En annan subvention som ges för att stimulera solenergin är ett skatteavdrag på upp till 18 000 kronor per år (60 öre per kilowattimme) på överskottsel från en solkraftanläggning om det matas in på elnätet.

Kundkraft använder bara grön el

Kundkraft har valt att genomföra upphandlingar av el till medlemmarna i Kundkraft från enbart förnybara energikällor.

– Genom att välja el från förnybara energikällor stödjer vi utvecklingen och utbygganden av mer hållbara och långsiktiga sätt att utvinna energi vilket förbereder oss för framtiden, säger Anders Kaijser.

Eftersom Kundkraft årligen omförhandlar elen åt alla deras medlemmar så har medlemmarna alltid grön el till ett lågt elpris.

– På det sättet slipper man oroa sig för sitt elavtal.

 

EXTERN LÄNK

  Låt Kundkraft hitta bästa avtalet för dig – klicka här!

Annons:

Detta innehåll är framtaget av vår partner.

Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera Aftonbladet-redaktionens åsikter.

Om Aftonbladet