Dagens namn: Sibylla
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
ANNONS

Så kommer Trumps order slå mot miljön

Foto: Colourbox
Kundkraft

President Donald Trump river upp företrädaren Barack Obamas plan för förnyelsebar energi - “the Clean Power Plan” (CPP), med mål om att återskapa jobb inom kol och gruvindustrin.

Men enligt experter kommer åtgärden inte ge några nya jobb – utan kan i stället vara väldigt skadligt för miljön.

“You are going back to work ”, sa Donald Trump nyligen till gruvarbetarna, efter att han undertecknat en verkställande order om att revidera Barack Obamas Clean Power Plan (CPP).

Men på grund av förändringar i USA:s energimix och effektiviseringar i brytningsprocessen, så kommer åtgärden inte leda till några nya jobb.

– USA har blivit betydligt mindre beroende av kolkraft. Mellan 2006 och 2015 har kolkraft gått från att generera 49 procent av elkraften till cirka 30 procent 2015, säger Anders Kaijser, affärsområdeschef på Kundkraft.

Ordern skadar andra överenskommelser

Vad som däremot är oroande är att ordern samtidigt river upp regler för att begränsa metanutsläpp från olja och gas. Dessutom innebär ordern en utveckling där nästa steg är att inte efterfölja klimatavtalet från Paris 2015.

– Metangas är en mycket mer potent gas avseende växhuseffekten jämfört med koldioxid. Sett på hundra års sikt bidrar ett utsläpp av metan cirka 30 gånger mer till växthuseffekten än ett lika stort utsläpp av koldioxid, berättar Anders Kaijser.

 

EXTERN LÄNK

Alltid grön el till lågt pris via Kundkraft – klicka här

 

I dag läcker cirka 2,5 procent av all metangas som flyter genom amerikanska försörjningskedjor ut och när Trump river upp avtalet så kommer det leda till färre åtgärder för att minska dessa läckor.

Om USA dessutom skulle riva upp klimatavtalet från Paris vore det mycket allvarligt enligt Anders Kaijser.

Enligt Parisavtalet, så skall alla ingående länder innan 2018 börja mäta effekten av planer för att minska koldioxidutsläpp, och därefter ta fram nya mål fram till 2020.

– Om USA drar sig ur avtalet vore det mycket allvarligt. USA står för näst störst utsläpp av växthusgaser i världen, och om de inte ingår i Parisavtalet kan det bli väldigt svårt att genomföra.

Kundkraft använder bara grön el

Kundkraft har valt att genomföra upphandlingar av el till medlemmarna i Kundkraft från enbart förnybara energikällor.

– Genom att välja el från förnybara energikällor stödjer vi utvecklingen och utbygganden av mer hållbara och långsiktiga sätt att utvinna energi vilket förbereder oss för framtiden, menar Anders Kaijser.

Eftersom Kundkraft årligen omförhandlar elen åt alla deras medlemmar så har medlemmarna alltid grön el till ett lågt elpris.

– På det sättet slipper man oroa sig för sitt elavtal, säger Anders Kaijser.

 

EXTERN LÄNK

Låt Kundkraft hitta bästa avtalet för dig – klicka här

Annons:

Detta innehåll är framtaget av vår partner.

Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera Aftonbladet-redaktionens åsikter.

Om Aftonbladet