Dagens namn: Elisabet, Lisbet
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
ANNONS

Isen på Arktis smälter allt snabbare

Foto: Colourbox
Kundkraft

Huvuddelen av Arktis var tidigare täckt av is året runt, men nu smälter allt större del av isen bort under sommarmånaderna.

I takt med att temperaturen stiger allt snabbare så kommer Arktis var helt isfritt på somrarna från år 2040 om inget händer, visar en färsk rapport.

Arktis, det stora havsområdet runt jordens norra pol, håller snabbt på att bli varmare och förvandlas successivt till ett område med våtare och betydligt mer varierande klimat. Det visar senaste rapporten från AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme), en organisation vars uppgift är att övervaka utvecklingen i Arktis.

De senaste 30 åren har havsyta som täcks av is mer än halverats under sommaren. Volymen “havs-is” har minskat med tre fjärdedelar.

 

EXTERN LÄNK

Låt Kundkraft hitta bästa avtalet för dig – klicka här

 

Största delen av isen i Arktis är numera “säsongs-is”, som växer till under vinterhalvåret och försvinner under sommaren. Om nuvarande trend fortsätter kommer det Arktiska havet att vara helt isfritt på somrarna redan år 2040.

Temperaturen stiger snabbare

Den accelererande utvecklingen beror till stor del på att temperaturen i Arktis stiger betydligt snabbare än det globala genomsnittet. De senaste 50 åren har Arktis värms upp mer än dubbelt så snabbt som världen i övrigt.

– Att Arktis värmts upp så snabbt beror på att havsvatten är mörkare än is och därmed absorberar mer värme istället för att återspegla ljuset tillbaka i rymden, säger Anders Kaijser, affärsområdeschef på Kundkraft.

– När värme absorberas så smälter mer is, vilket leder till att ännu mer värme absorberas och som smälter ännu mer is. Och så fortsätter det.

Uppvärmningen av Arktis kan få väldigt allvarliga effekter runt om i världen med höjd havsvattennivå, mer extremt väder och mindre havsströmmar.

– Än så länge är det svårt att förutse vilken typ av effekter det kommer få. Men självklart kommer uppvärmningen av Arktis ge effekter på vårt klimat, säger Anders Kaijser.

Gör skillnad tillsammans med Kundkraft

För att bidra till mindre klimatpåverkan har Kundkraft valt att genomföra upphandlingar av el från enbart förnybara energikällor. Kundkraft har därmed 250 000 medlemmar som bara använder grön el.

– Genom att välja el från förnybara energikällor stödjer Kundkrafts medlemmar utvecklingen och utbygganden av mer långsiktiga sätt att utvinna energi vilka ger mindre klimatpåverkan.

Eftersom Kundkraft årligen omförhandlar elen åt alla deras medlemmar så har medlemmarna alltid grön el till ett lågt elpris.

– På det sättet slipper man oroa sig för sitt elavtal, säger Anders Kaijser.

 

EXTERN LÄNK

Alltid grön el till lågt pris via Kundkraft – klicka här

Annons:

Detta innehåll är framtaget av vår partner.

Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera Aftonbladet-redaktionens åsikter.

Om Aftonbladet