Dagens namn: Marika, Marita
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
ANNONS

Spara mer med nytt superavtal för solel

Foto: Colourbox
Kundkraft

Sedan länge har Kundkraft erbjudit elavtal för Sveriges elkonsumenter med priser som ligger cirka 20 procent under snittpriset på marknaden.

Nu garanterar Kundkraft även bra pris till de som producerar ett överskott av el från solpaneler.

Kundkraft bygger på den uråldriga idén om att man är starkare tillsammans. Genom att samla tusentals elkonsumenter och därefter bjuda in alla Sveriges elleverantörer till elauktioner sätter man press på elmarknaden. Det elbolag som kan erbjuda grön el till lägst elpris får leverera el till Kundkrafts medlemmar.

Nu garanterar Kundkraft även bra pris till de elkonsumenter som även är mikroproducenter av el, och som deltar i auktionerna. Förutom att man får det framförhandlade elpriset för hemmets elkonsumtion, garanterar Kundkraft även marknadspris för den överskottsel de producerar från solceller.

 

EXTERN LÄNK

Alltid grön el till lågt pris via Kundkraft – klicka här

 

Att kundkraft fungerar är bevisat

Kundkraft har funnits sedan 1999 och om och om igen har man bevisat att Kundkraft fungerar. År efter år ligger Kundkrafts elpris cirka 20 procent under snittpriset på marknaden.

– Det är en välbeprövad tjänst som hjälper elkonsumenter att alltid ha ett lågt elpris utan att man behöver göra någonting, säger Johan Dahlgren, produktchef på Kundkraft.

– Dessutom är det kostnadsfritt att vara medlem.

Tidigare kunde inte Kundkraft garantera ett bra pris till de konsumenter som producerar ett överskott via en egen solcellsanläggning.

– Vilket pris elleverantören betalade för den överskottsel konsumenten producerat var tidigare upp till respektive leverantör, säger Johan Dahlgren.

Nu kan Kundkraft garantera att alla elleverantörer som vinner en elauktion måste betala marknadspris.

– Vi har som krav att den elleverantör som vinner våra medlemmar betalar spotpris minus balanskostnader för all överproduktion från solcellsanläggningar. Det är samma pris som konsumenten hade fått om man sålt solelen direkt på Nordpool och samma elpris som övriga elproducenter får på elmarknaden.

Bidrar till utvecklingen av förnyelsebar energi

Kundkraft har länge arbetat med enbart grön el för att på så sätt stödja utvecklingen av förnyelsebar energi och bidra till övergången mot en fossilfri framtid.

– Nu ger vi även bra pris till de av våra medlemmar som producerar el själva för att på så sätt bidra till en positiv utveckling, säger Johan Dahlgren.

Eftersom Kundkraft årligen omförhandlar elen åt alla deras medlemmar så har medlemmarna ett konkurrenskraftigt elpris som följer marknaden.

– På det sättet slipper man oroa sig för sitt elavtal.

 

EXTERN LÄNK

Låt Kundkraft hitta bästa avtalet för dig – klicka här!

Annons:

Detta innehåll är framtaget av vår partner.

Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera Aftonbladet-redaktionens åsikter.

Om Aftonbladet