Annons

Ska skapa ett bättre samhälle – genom fotboll

Foto: Svenska Fotbollförbundet
Målet är mer demokrati, jämställdhet och integration på fotbollsplanen.
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET

Varje år anordnas 20 miljoner fotbollsaktiviteter i Sverige. Allt från knattefotboll till landslagsträningar.

Och Svenska fotbollförbundet är övertygade: genom fotboll kan vi skapa ett bättre Sverige.

– Fotbollen speglar vårt samhälle, säger Sevana Bergström, på Svenska Fotbollförbundet.

Ökade motsättningar, utanförskap och segregation. Det är tre ord som ständigt kommer upp i samhällsdebatten. Men vad kan man göra?

Svenska Fotbollsförbundet har en tydlig vision: att skapa mer mångfald och jämställdhet på fotbollsplanen.

– Fotbollen är den största sporten i Sverige, och i hela världen. Vi når ut till väldigt många ledare, tränare, barn och vuxna som varje dag är aktiva inom fotbollen. Genom att arbeta mer med de sociala frågorna inom svensk fotboll tror jag det kommer att bli en förbättring i vårt samhälle, säger Sevana Bergström, CSR-ansvarig på Svenska Fotbollsförbundet.

Underrepresentation

Initiativet Alla olika-olika är bra är en del i det arbetet. Inom ramarna för Alla olika-olika är bra kan föreningar exempelvis söka stöd för aktiviteter som arbetar för allas lika värde på fotbollsplanen.

– Ett viktigt arbete för framtiden är att möta upp grupper som är underrepresenterade inom fotbollen.

Här måste vi tänka nytt och tänka om, säger Sevana Bergström.

Sevana Bergström på Svenska Fotbollförbundet

Lika viktigt för flickor som för pojkar

Den vanligaste vägen in i fotbollen sker via en förälder som låter sina barn bli en del av verksamheten. Men här ser Svenska Fotbollförbundet en utmaning, i synnerhet för flickor med två utlandsfödda föräldrar. Därför sker flera initiativ runt om i landet.

– De här flickorna har inte den traditionella vägen in i idrotten och fotbollen som deras bröder har. Deras bröder behöver se att deras systrar också vill och kan spela fotboll. Upplevelsen, glädjen, tryggheten inom fotbollen är lika viktig för en pojke som det är för en flicka.

EXTERN LÄNK:

Läs mer om Svenska Fotbollförbundets arbete för demokrati, jämställdhet och integration

Annons: Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Aftonbladets redaktion.
Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Aftonbladet-redaktionens åsikter.