Annons

Hållbara företag kan också vara lönsamma företag

SWEDBANK

Det behöver inte vara någon motsättning mellan att vilja göra världen bättre och att vilja bygga ett framgångsrikt företag. Hållbara företag kan tvärtom ofta också vara lönsamma, enligt studier*.

Företag med ett syfte utöver att tjäna pengar har överlag lojalare kunder, mer engagerade medarbetare högre innovationsgrad och bättre lönsamhet. Det visar en rad studier.*

 Till exempel visar en studie från 2017 genomförd av Boston Consulting Group att de bolag som är bäst på hållbarhetsfrågor i snitt har fyra procentenheter bättre vinstmarginal än bolag som är medelmåttiga på hållbarhet.*

–Om man som företag vill överleva på lång sikt bör man inte bortse från hållbarhet. Vi tror att de bolag som tar in andra hållbarhetsparametrar i sina beslut än rent finansiella – som klimatfrågor, jämställdhet, personalfrågor eller resurseffektivitet – kan vara de som kvalificerar sig som morgondagens vinnare, säger Fredrik Nilzén, hållbarhetsansvarig på Swedbank

EXTERN LÄNK:

Tävlingen Swedbank rivstart - gör världen bättre med din affärsidé

"Löper risk att stå oförberedd"

Det är inte bara för de stora företagen som hållbarhet börjar bli en allt viktigare fråga. Om du exempelvis driver ett åkeri måste du inte bara ta hänsyn till dina kunders ökade krav på hållbara transporter. Kommande miljökrav för att få köra gods i exempelvis hamnar eller städer kan påverka vilka fordon du köper in i dag. Målet är långsiktig finansiell överlevnad för företaget samtidigt som man löser samhällsutmaningar.

– Tar man inte hänsyn till hållbarhet så löper företaget en större risk att stå oförberedd när marknaden eller lagkraven förändras. Tittar vi enbart på klimatfrågan, där målet är att jordens temperatur inte ska stiga mer än två grader, kommer det krävas otroligt starka politiska initiativ för att begränsa koldioxidutsläppen – vilket kan påverka hela branscher.

Krävs för att överleva på sikt

Om man som entreprenör har en affärsidé uppmuntrar Fredrik Nilzén att man redan i uppstartsfasen börjar tänka på hållbarheten.

– Startpunkten för alla företag är ju att hitta ett behov eller ett problem att lösa i kombination med att någon är villig att betala för det. Men i större grad blir det viktigt att kunna förklara både för kunder och investerare varför företaget måste finnas och vad man bidrar till. Jag tror att företag som inte kan förklara hur man bidrar positivt till till utvecklingen i samhället kommer ha svårt att överleva på sikt.

Kan entreprenörer lösa problemen?

Swedbank genomför just nu entreprenörstävlingen Swedbank rivstart – för att hitta de bästa hållbara affärsidéerna med affärspotential, där den bästa idén vinner 500 000 kronor. Kan då nya företag vara en del av lösningen på de problem som mänskligheten och vår planet står inför? Det tror Fredrik Nilzén.

– Det finns en logik i att använda entreprenörskap för att hitta nya lösningar på både lokala och globala problem. Entreprenörskap är en otrolig innovativ kraft och därför tycker vi att det är viktigt att stötta hållbara och lönsamma företag, både när vi har en dialog om finansiering och i nya initiativ som entreprenörstävlingen Swedbank rivstart.

EXTERN LÄNK:

Läs mer om Swedbank rivstart och de fullständiga villkoren på swedbank.se/rivstart

*En rad studier visar att företag med ett syfte utöver att tjäna pengar överlag har lojalare kunder, mer engagerade medarbetare, högre innovationsgrad och bättre lönsamhet. Här finns studierna och tävlingsvillkor  https://www.swedbank.se/foretag/rivstart-tavling/

Annons: Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Aftonbladets redaktion.
Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Aftonbladet-redaktionens åsikter.