ÅSIKT

Barnen kämpar för att överleva - hjälp till!

Rädda Barnen: Det behövs mer pengar till de 20 miljoner som hotas av hungersnöd i östra Afrika

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT
Elisabeth Dahlin, Rädda Barnen: ”För att kunna göra insatser som verkligen når alla de mer än 20 miljoner människor som hotas av hungersnöd i Etiopien, Kenya, Somalia, Sydsudan, och även Jemen, behövs betydligt mer resurser än vad som finns till hands i dag.”
DEBATT

DEBATT. Albert Einstein sägs ha sagt att vansinne är att upprepa samma sak och tro att man ska få olika resultat varje gång. Uttrycket går inte att applicera på allt, men när det gäller den pågående hungerkatastrofen i Afrika finns det faktiskt fog för att fundera på hur det internationella samfundet hanterar situationen.

2011 drabbades Afrikas horn av den värsta torkan i östra Afrika på 60 år. Över 13 miljoner människor drabbades, och antalet döda räknades i hundratusental.

Det är en av de värsta humanitära katastroferna i modern tid. Men hungern och svälten kom inte plötsligt, redan i augusti 2010 kunde Rädda Barnen konstatera att livsmedelstillgången på Afrikas horn skulle komma att bli otillräcklig.

Problemet var bara att varningsklockan ljöd tämligen ohörd långt in på 2011. Först i juli det året drog så den stora koordinerade insatsen igång, vilket följdes av en tämligen intensiv mediabevakning under sommaren. Men då var det redan för sent.

När svältkatastrofen blev förstasidesstoff världen runt hade redan tusentals barn dött av undernäring.

Minst 260 000 människor dog i Somalia – omkring hälften barn - som en följd av svält, sjukdomar, bristande koordinering av hjälparbetet, och ett trögt internationellt samfund. Hjälpen kom försent och den var för liten.

Aldrig mer, sa vi då unisont. Men östra Afrika är sårbart för torka och därför var det egentligen bara en tidsfråga innan det skulle uppstå en ny svår situation.

2017 kämpar återigen familjer på Afrikas horn för sin överlevnad. Det vi ser hända i östra Afrika just nu är på många sätt en upprepning av det som hände 2011. Så har världen lärt sig något eller upprepar vi samma misstag?

En del saker är bättre: Varningarna har inte gått ohörda förbi, och den här gången har hjälpen kommit igång tidigare. Problemet är bara att katastrofens omfattning den här gången är ännu mycket större.

Vi står inför den största katastrofen under FN:s livstid.

För att kunna göra insatser som verkligen når alla de mer än 20 miljoner människor som hotas av hungersnöd i Etiopien, Kenya, Somalia, Sydsudan, och även Jemen, behövs betydligt mer resurser än vad som finns till hands i dag. Och fortfarande ägnar vi oss åt att släcka bränder snarare än att hindra dem från att flamma upp. Det vi borde ha lärt oss är att inte tillåta att det går så här långt överhuvudtaget.

När Rädda Barnen nu initierar en kampanj tillsammans med Aftonbladet till förmån för de svältande i östra Afrika, är det för att vi vill kunna hjälpa de som i dag inte kan ge sina barn mat för dagen, och ge barnen skolgång, trygghet och skydd som de har rätt till. Men vi vill också arbeta för att den här situationen inte ska behöva uppstå överhuvudtaget.

För att kunna förebygga nästa kris måste vi bli modigare, och våga satsa mer. Vi behöver skydda barnen nu, men också om ett halvår, om ett år. Då behöver vi givare som är lika modiga, som förstår att en svältkatastrof hindrar man bäst innan den inträffar, inte när den redan är ett faktum.

Så hjälp oss att skydda liv i en akut situation. Men tänk gärna på det är bättre att se till att det aldrig börjar brinna än att tvingas släcka bränder.

Det är inte bara billigare i längden, det är också mycket bättre för de barn som slipper uppleva hur det är att inte ha något att äta.

Troligen var det inte Einstein som myntade uttrycket om vansinne. Men man behöver heller inte vara Einstein för att begripa innebörden.


Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM