Debatt

Hit med stålarna – så räddar vi vår välfärd

S-företrädare: Regeringen måste avsätta större resurser till kommunsektorn

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

S-företrädare till regeringen: ”Om vi i kommuner och landsting ska kunna undvika höjd kommunalskatt och nedskärningar i skola, vård och omsorg under det närmaste decenniet så behövs det ännu mer resurser till kommunsektorn.”
S-företrädare till regeringen: ”Om vi i kommuner och landsting ska kunna undvika höjd kommunalskatt och nedskärningar i skola, vård och omsorg under det närmaste decenniet så behövs det ännu mer resurser till kommunsektorn.”

DEBATT

DEBATT. De demografiska behoven i landets kommuner ökar kraftigt under det närmaste decenniet. Det fastslog finansminister Magdalena Andersson själv i sin prognos för ekonomin som presenterades i veckan.

För att undvika kommunala skattehöjningar eller nedskärningar kommer det behövas mer resurser från staten till kommunsektorn.

En välfärd att lita på är en grundläggande del av den svenska modellen. Att alla människor oavsett inkomst har rätt till fri sjukvård och gratis utbildning har lyft Sverige som land. Att vi har en fungerande barn- och äldreomsorg har lett till att människor – inte minst kvinnor – kan jobba istället för att ta hand om släktingar.

Nu står vi inför en situation där vi efter att under de senaste två decennierna haft en ganska gynnsam demografisk utveckling så kommer det framåt bli både fler barn och fler äldre i Sverige. De stora kullarna födda runt 1990 är i de mest barnafödande åldrarna samtidigt som vi blir äldre och äldre.

Bara de senaste fem åren har medellivslängden i Sverige ökat med ungefär ett år. Att vi lever längre och att det blir fler barn i Sverige är naturligtvis i grunden positivt men det gör också att kostnaderna för skola, vård och omsorg ökar.

Det ställer högre krav på kommunsektorn.

Vi behöver fler som jobbar i skolan och vården. Vi behöver också bygga nya lokaler som förskolor och äldreboenden för att få plats. Det kommer kosta, inte minst givet att det redan i dag behövs förstärkningar.

I Botkyrka ska det byggas 30 förskolor, i Stockholm bygger vi kraftigt ut skolan och i Nyköping ska skolorna rustas upp. I regionerna Örebro och Norrbotten behöver vi kunna satsa på befintlig personal och nyrekryteringar.

Det här pekar bland annat SKL, Konjunkturinstitutet och Riksrevisionen på.

De tio välfärdsmiljarderna var välkomna och att regeringen aviserat att det kommer ytterligare minst fem miljarder till kommuner och landsting nästa år är bra. Det är efterlängtat.

Vi vet vilka konsekvenser det får när en regering väljer att prioritera skattesänkningar före investeringar i välfärden. Under den borgerliga regeringstiden sänktes de statliga skatterna med 140 miljarder, samtidigt tvingades 265 av 290 kommuner att höja skatten.

När staten inte tar sitt ansvar för finansieringen av skolan, vården och omsorgen tvingas kommunerna till skattehöjningar eller nedskärningar.

Vi förväntar oss att en socialdemokratiskt ledd regering tar ansvar för välfärden i hela landet. När Sveriges finanser går bra behöver vi också en ekonomisk politik som säkrar verksamheterna i kommuner och landsting. Skolan, vården och omsorgen.

Vi vill därför skicka detta budskap till Sveriges regering: om vi i kommuner och landsting ska kunna undvika höjd kommunalskatt och nedskärningar i skola, vård och omsorg under det närmaste decenniet så behövs det ännu mer resurser till kommunsektorn.


Karin Wanngård, finansborgarråd, Stockholms stad
Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka kommun
Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande, Nyköpings kommun
Maria Stenberg, regionstyrelsens ordförande, Region Norrbotten
Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, Region Örebro län


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Almedalen 2017

LÄS VIDARE

DEBATT. Samhället har svikit – nu lovar vi bättring

ÄMNEN I ARTIKELN

Almedalen 2017

Skola & utbildning

Välfärd

Karin Wanngård

Ekonomisk politik