Skyll inte månggiftet på Nacka kommun

Svar till Ulf Bergquist och Anna Fayad om bostadsköpet

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nacka har bara försökt lösa en svår uppgift de är ålagda enligt lag, skriver Paul Lindquist.
Foto: MIKAEL ANDERBERG
Nacka har bara försökt lösa en svår uppgift de är ålagda enligt lag, skriver Paul Lindquist.

REPLIK. Den starka reaktionen mot att Nacka kommun köpt in tre lägenheter för 14 miljoner kronor åt en man med tre fruar och sexton barn är inte förvånande.

Men att som Ulf Berquist och Anna Fayad rikta kritiken mot Nacka kommun är fel, kommunen har bara följt svensk lag.

Att som Berquist och Fayad ifrågasätta månggifte och hur många fruar man kan ta in som anhöriginvandrare (om nu dessa kvinnor inte själva var asylsökande) är en sak, men då ska kritiken riktas mot regering, riksdag och ansvariga myndigheter och inte mot den kommun som försöker lösa en svår uppgift de är ålagda enligt lag.

Inte heller är det förvånande att Nackas socialdemokratiska oppositionsråd, Khashayar Farmanba, passar på att kritisera att Nacka inte har något kommunalt bostadsbolag. Men ur ekonomisk synvinkel har även han fel.

Det är självklart billigare att bara köpa de lägenheter som behövs än att binda ett långt större kapital (skattebetalarnas) i ett stort bostadsbestånd. Pengar som i stället kan investeras i skolor, äldreboenden, idrottsplaner, vägar och annat som ger kommuninvånarna nytta.

Däremot är det uppseendeväckande att det i regeringens populistiska valbudget, med bland annat skatterabatter för fackavgifter, saknas satsningar på vår tids just nu största utmaningar nämligen migration och integration. Det är som om de problem som uppstod när 163 000 asylsökande kom 2015 inte längre finns nu när staten skjuter över ansvaret på kommunerna.

Inte minst bostadsfrågan måste få en lösning. För även om kommuner som Nacka i det korta perspektivet köper bostadsrätter för att ge människor tak över huvudet är det naturligtvis inte en långsiktig lösning.

Här måste i stället regering och riksdag genomföra reformer som dels gör det enklare att bygga, att projekten går fortare att genomföra och att man kan bygga på flera platser. Dels måste man underlätta för människor att kunna byta bostad i takt med att deras behov förändras. För att klara detta behöver en del heliga kor, såsom flyttskatt, strandskydd, bullernormer och hyresreglering slaktas.


Paul Lindquist (M), fastighetslandstingsråd, Stockholms läns landsting och kommunstyrelsens ordförande i Lidingö 2003-14


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE