Bättre med visstid än arbetslöshet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hillevi Engström, M, arbetsmarknadsminister
Hillevi Engström, M, arbetsmarknadsminister

Regeringens främsta mål är att minska utanförskapet och föra Sverige mot full sysselsättning. Avgörande för att lyckas med det är att underlätta skapandet av nya anställningar för grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Alla människor som kan och vill arbeta ska ges möjlighet att göra det. I det arbetet fyller tidsbegränsade anställningar en viktig roll.

Det ska vara ordning och reda på landets arbetsplatser. Schyssta villkor ska gälla och tillsvidareanställningar ska vara grunden på svensk arbetsmarknad. Arbetsgivare som har ett långsiktigt behov av arbetskraft bör anställa personer på tillsvidareanställningar. Så är också fallet. Under förra året hade fler än åtta av tio anställda en tillsvidareanställning. Samtidigt fungerar ofta tidsbegränsade anställningar och deltidsjobb som viktiga steg mot fasta heltidsjobb för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, såsom ungdomar och utrikes födda.

Åtta av tio personer som går från arbetslöshet till ett arbete gör det genom ett tidsbegränsat jobb eller ett deltidsjobb. För arbetssökande är tidsbegränsade anställningar därför en viktig språngbräda in på arbetsmarknaden – men också en möjlighet att sedan kunna få en tillsvidareanställning. Varje år går i genomsnitt 280 000 personer från en tidsbegränsad anställning till en fast tillsvidareanställning.

Vi får inte glömma att alternativet till en tidsbegränsad anställning ofta är arbetslöshet, vilket skapar en långt mer otrygg tillvaro. För många arbetsgivare är möjligheten att anställa medarbetare på visstid också avgörande för att kunna anpassa eller utveckla sin verksamhet. Därför fyller dessa anställningsformer en viktig funktion på den svenska arbetsmarknaden.

Samtidigt som de är en viktig del av en fungerande arbetsmarknad så måste de olika formerna av tidsbegränsade anställningar användas på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. De samlade arbetsrättsliga regelverken medför stora begränsningar om någon vill missbruka reglerna. Vikariat och allmänna visstidsanställningar får, var för sig, exempelvis inte pågå längre än sammanlagt två år inom en femårsperiod. För att stävja missbruk och ytterligare stärka skyddet för arbetstagare med tidsbegränsade anställningar har ett lagförslag skrivits fram på arbetsmarknadsdepartementet.

Förslagets syfte är att begränsa risken för att olika former av tidsbegränsade anställningar kombineras på ett sätt som innebär ett kringgående av tidsgränserna i lagen om anställningsskydd. Jag vill motverka missbruket av tidsbegränsade anställningar – inte anställningarna i sig. Förslaget har nu varit ute på remiss och vi bereder de synpunkter som inkommit.

Att begränsa möjligheten till tidsbegränsade anställningar skulle inte per automatik leda till att arbetsgivarna erbjuder fasta anställningar. Istället skulle det riskera många arbetstillfällen för ungdomar och andra personer som har svårt att finna en plats på arbetsmarknaden.

Alla jobb behövs och är viktiga. Svensk arbetsmarknad ska ha sin utgångspunkt i trygga anställningar och ordning och reda. I arbetet för full sysselsättning spelar tidsbegränsade anställningar en viktig roll för att sänka trösklar och ge fler personer möjligheter till ett arbete. Att begränsa möjligheten till tidsbegränsade anställningar är fel väg att gå. Vår politik går ut på att skapa fler arbeten, inte att hindra olika möjligheter till anställning.

Hillevi Engström, M

Arbetsmarknadsminister

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN