TCO: Alla arbetslösa borde få ersättning av staten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Två av tre står utan försäkring - här är våra förslag på en reformerad a-kassa

Många slåss om de lediga jobben i Arbetsförmedligens databas. Tjänstemännens centralorganisation, TCO, vill göra om a-kassan för att öka de arbetslösas ekonomiska trygghet.

Idag presenterar TCO sitt förslag till ny arbetslöshetsförsäkring. Dagens försäkring har kommit till vägs ände där något måste göras. Det är dags att reparera a-kassan.

Den ger inte inkomsttrygghet under tiden man söker nytt jobb vid arbetslöshet.

2/3 av de arbetslösa står utanför försäkringen.

Den ser inte till att hålla uppe de arbetslösas efterfrågan och fungerar därmed inte som stabilisator i ekonomiska kriser.

Om arbetslöshetsförsäkringen skall klara dessa uppgifter så bör de flesta arbetstagare vara med i försäkringen och tycka att den värd att ha och betala för. Så är det inte i dag, och därför har TCO tagit fram ett nytt förslag till arbetslöshetsförsäkring.

TCO föreslår ett höjt inkomsttak till ca 27 000 kronor i månaden, sänkt a-kasseavgift till 150 kronor i månaden, och att samtliga som trätt in på arbetsmarknaden och söker nytt jobb får rätt till grundersättning i arbetslöshetsförsäkringen på lägst 320 kronor/dag. Den som vill försäkra mer av sin inkomst gör det frivilligt som i dagens system. Med vårt förslag blir de som haft ett arbete och söker nytt, försäkrade och inte bidragsberoende.

1. A-kassan ska ge inkomsttrygghet mellan två jobb. Tanken var att den skulle ge ungefär 80 procent av tidigare lön då man söker nytt jobb. Idag får bara tio procent av alla heltidsarbetande det. Den högsta möjliga ersättningen är 14 960 kronor per månad före skatt. Det betyder att flesta arbetslösa medlemmar i TCO-förbunden får mindre än hälften av sin lön. Den som har investerat i utbildning och kompetens tvingas skynda att skaffa ett nytt jobb, vilket som helst, för att klara hushållsekonomin.  Det är inte rätt signal till människor som skall arbeta på en kunskapsintensiv arbetsmarknad där företag startas och läggs ned i rask takt och det blir vanligare med kortare tider av arbetslöshet mellan jobben.  Det leder också i längden till minskad produktivitet därför att fler hamnar på första bästa jobb i stället för i rätt jobb. Därför föreslår vi att högsta dagpenningen höjs till 1000 kronor per dag och det motsvarar 80 procent av en lön på ca 27 000 kronor/månad.

2. För få är med a-kassan. Högsta månadsavgifterna ligger på över 400 kronor vilket gjort att många avstått från att vara med. Differentiering ger inte det resultat regeringen tänkte sig. TCO föreslår därför att a-kasseavgifterna högst blir 150 kronor per månad.

3. Många arbetslösa får inget alls från försäkringen, även om man betalat sin avgift till a-kassa. Det beror på att det är så stränga villkor för hur mycket man ska ha arbetat tidigare. Av dagens 400 000 arbetslösa får bara 100 000 personer a-kassa. Ungdomar, och stora grupper av deltidsarbetande (som ofta är unga) står utanför försäkringen och hänvisas till kommunens försörjningsstöd.

TCO föreslår därför en skyldighet för staten att försäkra samtliga arbetslösa som trätt in på arbetsmarknaden så att de får rätt till grundersättningen (320 kronor/dag) i arbetslöshetsförsäkring. Det gör dem till försäkringstagare, inte bidragsberoende från kommunens försörjningsstöd. Den som vill försäkra mer av sin inkomst gör det frivilligt som i dagens system genom att vara med i en a-kassa. Det blir inte obligatoriskt för individen att vara med i en a-kassa, det skulle bli som en skattehöjning.

Ju längre vi väntar med att reparera arbetslöshetsförsäkringen, desto dyrare blir det. TCO:s förslag är bra och genomarbetat och nu hoppas vi att diskussionen om a-kassan kan gå från retorik och slagord till praktisk politik.

Eva Nordmark

Publisert: