Debatt: Så mörkar Kronfågel kycklingarnas lidande

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

De senaste avslöjandena borde leda till en ordentlig sanering av kycklingbranschen

Maskin med gummifingrar föser kycklingarna upp på ett band och sedan ner i lådor.
Foto: Bild ur filmen ”Vårt Dagliga Bröd”/Folkets Bio
Maskin med gummifingrar föser kycklingarna upp på ett band och sedan ner i lådor.

Nästan 80 miljoner kycklingar föds upp och dödas i den svenska köttindustrin varje år. I SVT Rapport och Ekot har konsumenter kunnat ta del av skakande avslöjanden om det lidande kycklingarna utsätts för. Ett lidande som Kronfågel gör allt för att dölja. Avslöjandena borde istället leda till en ordentlig sanering av kycklingbranschen.

Nordens största kycklingproducent Kronfågel vill försäkra konsumenten om att den svenska kycklingen har det bra. Men låt oss granska de fyra huvudargument som Kronfågel använder sig av i marknadsförningen på sin hemsida:

Kronfågels påstående nr 1: ”Kycklingen går fritt i stallet på ströbädd med halm eller kutterspån.”

Kronfågel berättar inte att kycklingarna tvingas stå i sin egen urin och avföring tillsammans med tiotusentals andra kycklingar i samma stall. Detta gör att många kycklingar drabbas av frätskador under fötterna och på bröstet. Mot slutet av den dryga månad de får leva står de tätt sammanpackade – med omkring 24 kycklingar per kvadratmeter.

Kronfågels påstående nr 2: ”Alla våra kycklingar föds upp inomhus med rigorösa regler som minimerar risker för att någon form av smitta ska komma in i stallarna via människor, djur eller annat sätt.”

Även om kycklingarna inte får komma ut, så finns det gott om sjukdomar inne i stallarna. En svensk studie från 2007 visar att hela 15 procent – över 10 miljoner av kycklingarna – drabbas av bensmärtor och får försämrad rörelseförmåga till följd av en hänsynslös avel som gör att kycklingarna växer extremt snabbt.

Kronfågels påstående nr 3: ”Stor vikt läggs vid att djuren transporteras på ett bra sätt.”

Kronfågel berättar inte att 160 000 kycklingar dör på väg till slakt varje år i Sverige, en siffra som kycklingbranschen själv tycker är rimlig. Kycklingar är det djurslag som i störst antal drabbas av skador och dödsfall i samband med lastning och transport till slakt.

Kronfågels påstående nr 4: ”Lantmännen Kronfågels och Svensk Fågels djuromsorgsprogram följs för att säkerställa en etiskt riktig hantering av djuren fram till och med slakt.”

På de flesta slakterier hängs kycklingarna upp och ned i fötterna, vid fullt medvetande i väntan på det bedövande elektriska vattenbadet och uppskärning av halsen. Fler än två kycklingar i sekunden slaktas, dygnet runt. Den oerhörda hastigheten i hanteringen gör det närmast omöjligt att undvika att fåglarna stressas och skadas. Livsmedelsverket har rapporterat om kycklingar som skållats när de fortfarande är vid liv, vilket enligt Livsmedelsverket tillfogar kycklingarna ”outhärdlig smärta”.

Många har upprörts över bilderna och rapporterna från dagens kycklingindustri. Över 22 000 svenskar har redan skrivit på Djurens Rätts krav på förändringar av kycklingbranschen:

Utevistelse för alla kycklingar

Inga snabbväxande kycklingraser

Nolltolerans mot att kycklingar dör under transporter

Kronfågel framhåller gärna att det finns kycklingar som har det ännu värre på andra håll i världen – men det hjälper tyvärr inte kycklingarna i Sverige. Djur ska inte behandlas som känslolösa produkter. Djur ska behandlas som de levande, kännande individer de är med rätt till sitt naturliga beteende.

Göran Hådén

Camilla Björkbom

Publicerad: