ÅSIKT

S har inte trovärdighet som regeringsalternativ

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Alliansen: Inget parti i Sverige kan ensamt göra anspråk på regeringsmakten

Socialdemokraterna kritiserar gärna alliansen, men vägrar konsekvent att svara på de avgörande frågorna om med vem eller vilka man tänkt samarbeta med efter valet. Inget parti i Sverige kan ensamt göra anspråk på regeringsmakten.

Såväl valen 2006 som 2010 visade betydelsen av att i tid formulera ett trovärdigt och regeringsdugligt alternativ. Socialdemokraternas besked till väljarna lyser med sin frånvaro. Inga svar har getts om vilka partier de avser att samarbeta med, vilka de gemensamma politiska prioriteringarna är eller hur dessa ska finansieras.

Våra fyra partier bildade alliansen med den uttalade ambitionen att göra Sverige bättre. Före 2006 låg Sverige i världstopp när det gällde sjukfrånvaro. Det lönade sig för dåligt att arbeta, människor fastnade i utanförskap och det var för dyrt och krångligt att starta företag. Åren av socialdemokratiskt styre hade satt sina tydliga spår. 

Det ville vi ändra på. Hemma hos Maud Olofsson i Högfors i augusti 2004 påbörjades arbetet med att skapa en ny politik för Sverige. En politik för att förbättra människors vardag och en lösning på de samhällsproblem som S blundade för. 

Sex år av reformer har gett resultat. Alliansen har återupprättat arbetslinjen, brutit med det växande utanförskapet och tagit ansvar för Sverige genom en djup ekonomisk kris. 200 000 fler har ett jobb att gå till i dag jämfört med 2006.

Stora utmaningar kvarstår dock. Arbetslösheten är fortfarande för hög i vissa grupper, särskilt bland unga och utrikes födda. Hur vi hittar nya sätt att underlätta för de grupper som har svagast förankring på arbetsmarknaden är därför en av våra mest prioriterade frågor.

En viktig del i detta arbete kommer att vara den jobbpakt där alliansregeringen vill öppna för samverkan mellan stat, fack och arbetsgivare. Vår förhoppning är att de diskussioner som inletts kan resultera i åtgärder som skapar fler och bredare vägar in på arbetsmarknaden för unga människor runt om i landet.

Tillsammans går vi nu också vidare med att investera och rusta Sverige inför framtiden. Tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik finns nu möjligheter till satsningar och vi föreslår gemensamt en rad offensiva framtidsinvesteringar, bland annat inom infrastruktur.

Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund presenterade i veckan satsningar som möjliggör byggandet av Ostlänken samt utbyggnad av dubbelspår på delar av sträckan Göteborg-Borås. Tillsammans med resurser till drift och underhåll handlar det om satsningar på 55 miljarder kronor. Det är en av flera viktiga delar när vi nu utvecklar vår samlade politik för fler jobb och en motståndskraftig svensk ekonomi som lägger grunden för en trygg välfärd.

Alliansen utgör i dag det enda trovärdiga regeringsalternativet i svensk politik med gemensamma förslag för full sysselsättning, god välfärd, hållbar utveckling och sunda offentliga finanser.

Vi har dessutom gett tydliga besked om att vi i valet 2014 åter ska möta väljarna tillsammans. Framöver kommer alliansens partiledare att träffas hemma hos Annie Lööf i småländska Maramö för att dra upp riktlinjerna för vårt fortsatta gemensamma samarbete och hur allianssamarbetet ska utvecklas.

I stället för debattartiklar tomma på politiskt innehåll borde Damberg och Jämtin lämna besked om de viktiga frågorna som väljarna förtjänar svar på. Hur ser Socialdemokraternas jobbpolitik och regeringsalternativ egentligen ut?

Kent Persson

Nina Larsson

Michael Arthursson

Acko Ankarberg Johansson