Sluta gömma undan de nyanlända på Samhall

Debattörerna: Regeringen friserar arbetslöshetsstatistiken – på utsattas bekostnad

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Tyvärr visade riksdagens olika budgetförslag att det finns en bred majoritet för att fortsätta gömma undan människor som står lång från arbetsmarknaden, bland annat nyanlända i Samhall, skriver (L) Maria Nilsson, Gulan Avci och Bengt Eliasson (L). Bilden är ett montage
Tyvärr visade riksdagens olika budgetförslag att det finns en bred majoritet för att fortsätta gömma undan människor som står lång från arbetsmarknaden, bland annat nyanlända i Samhall, skriver (L) Maria Nilsson, Gulan Avci och Bengt Eliasson (L). Bilden är ett montage

DEBATT. Under den gångna mandatperioden har arbetsmarknadsprogram och lönestöd svällt. Målet om att nå EU:s lägsta arbetslöshet till 2020 har systematiskt handlat om att gömma människor i olika former av projekt som vare sig ger deltagaren större sannolikhet att få ett jobb eller gynnar samhällets ekonomi.

Det har handlat om felriktade insatser som extratjänster, traineejobb, beredskapsjobb och resten av regeringens flora av låtsasjobb.
I ivern att frisera arbetslöshetsstatistiken används tyvärr även Samhall. Det för med sig stora konsekvenser för dem som verkligen är i behov av Samhalls resurser.
Tyvärr visade riksdagens olika budgetförslag att det finns en bred majoritet för att fortsätta gömma undan människor som står långt från arbetsmarknaden, bland annat nyanlända i Samhall.
Samhall har, likt regeringens arbetsmarknadsprogram, fått utökade arbetsuppgifter och byggts ut kraftigt. Den nu klubbade budgeten tillför över 700 miljoner extra till Samhall. Ökningen av budgeten till Samhall har brett stöd i riksdagen från Sverigedemokraterna till Vänsterpartiet. De här budgetökningarna görs utan motivation och utan tanke på ifall Samhall verkligen ska fortsätta expandera.

Liberalerna anser inte att Samhall behöver mer pengar – Samhall behöver nya riktlinjer.
Samhalls uppdrag har förskjutits och fungerar tyvärr ofta som en förvaringsplats som
Arbetsförmedlingen använder sig av när de inte vet var de ska göra av människor.

Det är Arbetsförmedlingens handläggare som bestämmer vem som har rätt till Samhall. Huvudregeln är att sökande som har någon form av funktionsnedsättning och som bedöms ha mycket långt till ett reguljärt arbete ska få ett jobb inom Samhall.

Det har lett till att flertalet personer med psykisk ohälsa, drogproblem och människor som är utrikes födda har hamnat i Samhall – istället för mer ändamålsenliga insatser. Det hämmar dessa människors chanser tillbaka in i samhället och försvårar för de personer med olika former av funktionsnedsättning som verkligen behöver få en anställning hos Samhall.

Hälften av deltagarna hos Samhall 2018 är födda utomlands

Enligt en rapport från riksdagens utredningstjänst är hälften av deltagarna hos Samhall 2018 födda utomlands. Parallellt har antalet personer med fysisk funktionsnedsättning minskat drastiskt.

Samhall får inte bli en ändhållplats dit myndigheter förvisar människor de vill dölja i statistiken. Personer som har svårt att få ett jobb till följd av språkförbistringar ska inte jobba på Samhall – de behöver få möjlighet att studera eller anskaffa sig ett reguljärt arbete.

Med ökade vinstkrav har Samhall utvecklats till ett bemanningsföretag där företaget väljer anvisade personer som har högst arbetsförmåga – istället för de som behöver mest stöd.

Samhalls uppdrag är inte att vara ett bemanningsföretag. Uppdraget är att personer med
funktionshinder får möjlighet att utvecklas efter deras individuella förutsättningar.

Samhalls samhällsfunktion har underminerats när gruppen med svåra funktionshinder blir undanskuffade. Det finns ingen plats för dem. Samhall måste hitta tillbaka till huvuduppdraget – att ge dem med svåraste förutsättningar ett meningsfullt arbete.

Om inte ens Samhall, vars uttryckliga uppdrag är att erbjuda sysselsättning till personer med funktionsnedsättning, vill ha med dessa personer att göra – var ska de då vända sig?

Samhall fyller en otroligt viktig funktion. Det är därför vi inte kan tolerera den fortsatta utbyggnaden av Samhall då den riktar sig åt fel målgrupp. Endast sextio procent av Samhalls deltagare kommer från en så kallad prioriterad grupp. Det vill säga personer som behöver extra mycket stöd. Den siffran behöver bli högre.

Samhall måste återges uppdraget att bli en arbetsgivare för dem som behöver utökat stöd. Det finns kommuner där Samhall är en av de största arbetsgivarna – det kan omöjligen vara ursprungstanken med Samhall.

Liberalerna vill därför att uppdraget renodlas. Regelverket behöver ses över så att Arbetsförmedlingen inte anvisar personer som egentligen behöver andra typer av insatser. Men framförallt behöver Samhall utvecklas så att personer som idag har mycket svårt att hitta ett meningsfullt arbete får det via Samhall.

Så snälla – sluta gömma nyanlända i Samhall.


Gulan Avci, Vice ordförande arbetsmarknadsutskottet (L)
Maria Nilsson, ledamot i arbetsmarknadsutskottet (L)
Bengt Eliasson, Talespersoner i funktionsrättsfrågor (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE