Gör om bilbesiktningen nu, Transportstyrelsen

Debattörerna: De nya reglerna är för dåliga – och tillåter tusentals bilar att fortsätta smutsa ner

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

De nya reglerna som började gälla 20 maj 2018 får kraftig kritik från flera branschpersoner och experter, eftersom de medför en rad försämringar, skriver debattörerna.
Foto: Sanna Sjöswärd
De nya reglerna som började gälla 20 maj 2018 får kraftig kritik från flera branschpersoner och experter, eftersom de medför en rad försämringar, skriver debattörerna.

DEBATT

DEBATT. De nya regler som börjat gälla försämrar kraftigt miljökontrollen av bilar vid besiktning. De nya reglerna motverkar Sveriges miljö- och klimatambitioner och riskerar öka utsläppen från trafiken.

Nu vilar ett tungt ansvar på regeringen att rätta till Transportstyrelsens hårt kritiserade försämringar av miljökontrollerna.

Trots upprepade varningar och påstötningar från miljöorganisationer och expertmyndigheter väljer Transportstyrelsen att driva igenom nya regler som försämrar miljökontrollen av fordon. De nya reglerna berör 4,7 miljoner bilar och innebär flera försämringar:

 1. Kraftig höjning av tillåten utsläppsnivå
  Transportstyrelsen avskaffar relevanta gränsvärden och inför istället generella riktlinjer för hur mycket en bil får släppa ut för att godkännas när bilen besiktigas. De föreslagna gränserna tillåter avsevärt mycket högre utsläpp än vad en bil med felaktig avgasrening släpper ut i verkligheten. Naturvårdsverket bedömer exempelvis att det föreslagna värdet för dieselbilar gällande partiklar är 70–100 gånger högre än fordons verkliga utsläpp.
  I klartext innebär detta en försämring som i praktiken gör det omöjligt att upptäcka bilar som släpper ut mer skadliga partiklar och utsläpp än vad som är tillåtet när bilen säljs.

 2. Försämrad och mindre träffsäker miljökontroll
  Utöver nya gränsvärden som tillåter betydligt mer utsläpp försämras den tekniska miljökontrollen av bilar. Totalt kan det röra sig om nästan 100 000 fordon som trots fel som ger högre utsläpp kommer få fortsätta köra på våra vägar.

 3. Dieseldrivna fordon äldre än 20 år undantas från modern utsläppskontroll Kraven på bilindustrin har skärpts genom åren och i synnerhet gällande dieselbilar med anledning av de senaste årens debatt om dieselbilarnas höga utsläpp.
  De fordon som såldes för 20 år sedan släpper ut mer än moderna bilar. Trots det innebär de nya reglerna att dieseldrivna fordon äldre än 20 år undantas från modern utsläppskontroll.
  I stället ska besiktningspersonal visuellt bedöma om dessa bilar släpper ut för mycket skadliga partiklar, trots att modern teknik är bättre på att mäta de skadliga utsläppen. Dessa förändringar görs alltså för fordon som släpper ut mer än moderna bilar.

Sammantaget innebär förändringarna en kraftig sänkning av Sveriges miljöambitioner inom avgasmätning och avgaskontroll. Vägtrafiken står för en stor del av de klimat- och miljöskadliga utsläppen, och leder enligt beräkningar av IVL Svenska Miljöinstitutet till cirka 1 300 förtida dödsfall i Sverige varje år.

Eftersom regelverken i slutändan är ett politiskt ansvar finns dock möjlighet att rätta till de regler som nu träder i kraft.

Regeringen, genom miljöminister Karolina Skog och ansvarig minister Tomas Eneroth, borde lyssna till kritiken och utforma nya riktlinjer till Transportstyrelsen där det tydliggörs att fordonsbesiktningens huvuduppgift är att säkerställa en hög trafiksäkerhet och en god miljö genom väl fungerande och effektiva metoder och krav.

Inte att göra tvärtom, det vill säga att först konstruera ett regelverk som är så enkelt som möjligt och sedan låta miljöambitionerna få bli därefter.


Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen
Ulf Brändström, generalsekreterare, Astma- och Allergiförbundet
Martin Prieto Beaulieu, styrelseledamot, Gröna Bilister
Åke Sjödin och Anders Roth, experter trafik och miljö, IVL Svenska Miljöinstitutet
Tord Fornander, ordförande, Fordonsbesiktningsbranschen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: