ÅSIKT

Var femte 17-åring får alkohol av föräldrarna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattörerna: Föräldrarna själva hycklar – säger att de inte köper ut

Nu inleds en period av glada studentfester men tyvärr även alkoholrelaterat våld och olyckor. En ny Sifoundersökning visar att 94 procent av landets tonårsföräldrar tar avstånd från att köpa alkohol till 17-åriga ungdomar. Samtidigt uppger 20-25 procent av ungdomarna själva att de har fått starköl, cider eller alkoläsk från sina föräldrar. De föräldrar som ”köper ut” gör sina ungdomar en stor otjänst – det gäller även om det är enkelt att få tag på alkohol på annat håll.

Det är olagligt att förse den som inte har fyllt 20 år med starköl, vin eller sprit. För folköl gäller 18 år. På uppdrag av Statens folkhälsoinstitut har Sifo frågat föräldrar till 17-åringar hur de ser på frågor som rör ungdomar och alkohol. Undersökningen visar att den restriktiva lagstiftningen verkar ha föräldrarnas stöd – de allra flesta tar avstånd från att köpa ut. Men samtidigt tror nio av tio föräldrar att deras 17-åringar enkelt kan få tag på alkohol på annat håll.

Och visst kan tonåringar det. Tidigare undersökningar bland ungdomar i 17-årsåldern visar att över 80 procent av dem konsumerar alkohol. Knappt hälften av tjejerna och drygt hälften av killarna uppger att de någon gång i månaden eller oftare intensivkonsumerar. Det betyder att man dricker motsvarande minst en flaska vin vid ett och samma tillfälle.

Vid varje tonårsfylla har någon försett en minderårig med alkohol och därmed bidragit till ökad risk för bland annat olyckor och våld. Varje dag dör mellan 15 och 20 personer i Sverige på grund av sjukdomar eller skador som har samband med alkoholdrickande, och dödligheten bland unga storkonsumenter tycks ha ökat.

Det vanligaste sättet att få tag på alkohol är kompisar och äldre syskon – men även föräldrar och andra vuxna förser ungdomar med alkohol. På frågan ”hur får du vanligen tag på starköl, stark cider och alkoläsk?” säger var femte 17-årig pojke, och var fjärde 17-årig flicka, att det är föräldrarna som ger dem alkoholen.

Det står i kontrast till den nya undersökningen som visar att bara sex procent av föräldrarna helt eller delvis instämmer i påståendet att det kan vara okej att köpa ut alkohol till sin 17-åring. Resultatet visar också att de föräldrar som förser sina 17-åringar med alkohol tror att de gör som de flesta andra. Troligen skulle många av dem ha lättare att säga nej om de bara visste att de flesta föräldrar trots allt aldrig köper ut.

Vi vet också att en del föräldrar tror att de kan hjälpa sina barn till ett sundare drickande genom att förse dem med alkohol. Det är en seglivad myt. Tonåringar som bjuds på eller förses med alkohol av sina föräldrar dricker mer än andra ungdomar även utanför hemmet. Och med ökat drickande följer ökad risk för våld och olyckor. Den förälder som förser sin tonåring med alkohol riskerar dessutom att indirekt langa till fler ungdomar, eftersom många bjuder sina kamrater.

Föräldrar som köper ut alkohol till sina tonåringar begår, i lagens mening, en lika brottslig handling som andra langare. Kanske är föräldrars langning extra allvarlig, eftersom det kan uppfattas som ett klartecken för att dricka alkohol trots att man är minderårig.

Statens folkhälsoinstitut har inlett en informationsinsats, under parollen ”Tänk om”, för att öka föräldrars kunskaper om vad de kan göra för att minska sina tonåringars alkoholkonsumtion. Nu när studentfesterna börjar vill vi uppmana Sveriges tonårsföräldrar att vara extra uppmärksamma och sätta tydliga gränser – ungdomarna behöver ert stöd även i de övre tonåren!

Maria Larsson

Äldre- och folkhälsominister (KD)

Magdalena Gerger

VD Systembolaget

Bengt Svensson

Rikspolischef

Sarah Wamala

Generaldirektör Statens folkhälsoinstitut

ARTIKELN HANDLAR OM

Familj