Att vägra någon att dö är tvångsvård

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Svenska Läkaresällskapet: Att tvinga någon till fortsatt vård är oetiskt och medför lidande för patienten

Ska en läkare ha rätt att på patientens begäran avbryta en livsuppehållande behandling? Denna fråga är åter aktuell efter att en patient själv skrivit till Socialstyrelsen med en önskan om detta.

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik publicerade 2007 etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och avbryta livsuppehållande behandling. Huvudbudskapet i de nya riktlinjerna var att om patienten är beslutskapabel, välinformerad och införstådd med konsekvenserna av olika behandlingsalternativ ska läkaren respektera patientens önskan om att livsuppehållande behandling inte inleds eller att redan inledd behandling avslutas. Läkaresällskapet menar att om inte patientens önskemål tillgodoses så bedriver sjukvården tvångsvård, vilket inte är tillåtet.

Detta är inte en fråga om aktiv dödshjälp. Det är inte en situation där någon ber läkaren om en dödlig spruta. Det handlar om en patient som efter moget övervägande och lång tids vård ber om att få slippa fortsatt behandling. Det är en viktig skillnad. Att tvinga någon till fortsatt vård är oetiskt och medför lidande för patienten.

Det är givetvis inte möjligt att lagreglera varje tänkbar patientsituation utan ytterst är det patientansvarig läkare som är ansvarig för beslut i vården, men läkaren måste vara rimligt trygg inför var gränserna för vad som är möjligt går. Risken att polisen knackar på dörren får inte medföra att patienter inte får adekvat behandling eller att deras önskemål om avbrytande av pågående behandling inte kan tillmötesgås på grund av ett osäkert rättsläge.

Det är därför viktigt att Socialstyrelsen klargör rättsläget på det området så att läkarkåren får veta vad som gäller. Men framför allt är det viktigt för patienter och för allmänheten att veta vad som gäller i Sverige.

Ingemar Engström

Ordförande Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN