Debatt

Oacceptabelt övervåld – dags att reagera nu

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Urban Ahlin (S): FN och EU måste snarast påbörja sin utredning

Det är med sorg och ilska jag har följt de senaste dygnens händelseutveckling och nåtts av besked att människor dödats och skadats i samband med bordningen av skeppen på väg till Gaza. Och det är många människor världen över som nu delar dessa känslor.

Jag fördömer den israeliska militärens dödsskjutningar och det oacceptabla övervåldet mot aktivister som försökt forsla humanitär hjälp till Gaza med båt. Israels agerande och våldsanvändning är ytterst allvarligt. Bordningen som ägde rum på internationellt vatten står i strid mot folkrätten.

Den utredning som både FN och EU kräver måste snarast påbörjas för att världen ska få ett fullständigt och opartiskt klarläggande av händelserna kring Ship to Gaza. Det är också ett krav att svenskarna och andra civila frisläpps och självklart måste de humanitära förnödenheter som fartygen var lastade med snarast släppas fram till Gaza.

Israels blockad av Gaza gör hela området till ett utomhusfängelse. Blockaden har lett till en ekonomisk katastrof, med massarbetslöshet och lidande för Gazas befolkning. Det är Israel som bär ansvaret för detta. Israels allt hårdare attacker mot fredligt motstånd måste, liksom blockaden och ockupationen i hela Palestina, få ett slut. Gazas befolkning måste få leva i frihet, demokrati och med mänskliga rättigheter.

Blockaden är kontraproduktiv även ur israelisk synvinkel. Genom att stänga gränserna för varor och människor hindrar man möjligheter till ekonomisk utveckling och återuppbyggnad på Gaza. Detta leder till att man bidrar till att stärka extrema krafter.

Konflikten mellan Israel och Palestina är nu inne på sitt åttonde decennium. Civila har drabbats hårt, gång på gång. Lösningen på konflikten bygger på att alla berörda parter respekterar folkrätten, FN:s resolutioner och rätten till en fredlig samexistens inom en tvåstatslösning. Både Israels och Palestinas befolkning har rätt till ett liv i trygghet inom säkra och erkända gränser.

Israels krig i Gaza och Libanon liksom det övervåld som användes vid bordningen har visat att militärt våld inte är en lösning. Endast diplomatiska fredsförhandlingar, där alla relevanta parter deltar, kan leda till en hållbar lösning som både ger fred och säkerhet. Israels agerande har allvarligt försvårat möjligheterna till de fredssamtal som redan innan var mycket komplicerade.

Sverige ska bidra till en öppen och god dialog med alla berörda parter men vi måste också ta ställning mot folkrättsbrott och övervåld. Vi kan lägga ytterligare tyngd bakom våra krav genom att kalla hem militärattachén i Tel Aviv.

Det är av stor vikt att Sverige agerar samordnat med EU. EU måste också använda de möjligheter man att har att sätta press på Israels regering så länge denna inte respekterar ens de mest grundläggande rättigheterna för palestinierna.

Kritiken har upprepats många gånger: illegala bosättningar, byggandet av muren på ockuperad mark och bosättningarna i östra Jerusalem utgör några exempel. Men läget har snarast förvärrats. Vi har länge sagt att EU inte kravlöst kan gå vidare i uppgraderingen av samarbetet med Israel. I de befintliga avtalen med Israel finns åtaganden om mänskliga rättigheter som Israel självklart måste leva upp till. Det är uppenbart att Israel inte gör det. Då måste EU ställa tydligare krav.

Den palestinska myndigheten och Hamas har ett ansvar att respektera ingångna avtal, avstå från våld, erkänna staten Israel samt respektera internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter. Dessa krav ställer vi också på Israel. Som den starkare parten i konflikten och ockupationsmakt har man ett särskilt ansvar.

Det internationella samfundet har nu en viktig uppgift att fortsatt sätta press på Israel för en verklig förändring när det gäller respekt för mänskliga rättigheter och folkrätten. Utredningen som kan klargöra händelserna och bidra till ansvarsutkrävande är ett steg. Fortsatt arbete för fredsförhandlingar ett annat.

Jag befann mig i Irak när bordningen av skeppen inträffade. I reaktionen hos de irakier vi mötte var det mycket tydligt vilken betydelse dessa frågor har för hela regionen. Det är uppenbart att det är Hamas som har vunnit på Israels agerande.

Det är av yttersta vikt för palestinierna, för den israeliska befolkningen och för hela regionen att fredssamtalen kan återupptas. Därför måste också blockaden av Gaza och ockupationen av palestinskt territorium upphöra.

Urban Ahlin,

Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt