Debatt

En internationell domstol måste pröva dödsskjutningarna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Ship to Gaza: Ställ Israel till svars

Israeliska båtar närmar sig ett av Ship to Gaza-fartygen.

Foto: REUTERS

I går dödades minst nio personer på internationellt vatten av den israeliska försvarsmakten, dessutom skadades ett sextiotal svårt. Antalet döda och skadade har varit svårt att fastställa eftersom informationen har varit knapp. Elva svenska medborgare har tillsammans med hundratals personer av en mängd olika nationaliteter tillfångatogs. Allt detta skedde när freds- och solidaritetsaktivisterna reste som medföljande vittnen på en fredlig och fullt laglig aktion för att föra humanitärt bistånd till Gazas hårt trängda befolkning.

Den israeliska militärens aktion är en konsekvens av ett ännu grövre folkrättsbrott, nämligen den blockad som i tre år berövat Gazas befolkning rörelsefrihet och försörjning. Det orimliga och omänskliga i denna politik har bekräftats av det samstämmiga gensvar från stora delar av världssamfundet som frihetskonvojen fått. Sveriges utrikesminister, EU s höga representant, Haaretz ledarsida och en närmast enig världsopinion har uttalat att blockaden av Gaza måste upphöra. Representanter för ledande biståndsorgan, som UNWRA, Röda korset/halvmånen, WHO och OXFAM, har sedan länge krävt samma sak och beskrivit blockaden som det avgörande hindret för det humanitära arbetet och för återuppbyggnaden av Gaza.

Under de år som blockaden har pågått har införseln av förnödenheter i det närmaste halverats, och exporten i princip upphört. Detta i ett område där 1,5 millioner människor nu hålls inspärrade på en yta motsvarande en dryg fjärdedel av Öland. Förutom byggnadsmaterial och reservdelar till Gazas demolerade infrastruktur för el- och vattenförsörjning har exempelvis pasta, kläder, skor och skolböcker under långa perioder stoppats, annat har släppts in i begränsad utsträckning. Detta är varor som på intet vis hotar Israels säkerhet. Blockadpolitiken utgör istället en kollektiv bestraffning där alla Gazabor straffas för våldshandlingar begångna av ett fåtal. Det är inte bara inhumant utan också kontraproduktivt. De som förespråkar det oresonliga våldet stärks, medan förutsättningarna för dialog och avspänning undergrävs.

Gazas befolkning har berövats alla möjligheter att själva organisera sin försörjning och gjorts beroende av bistånd. En illa fungerande sjuk- och hälsovård, brist på mediciner och medicinsk utrustning, elavbrott och vattenbrist för hushåll och jordbruk är vardag. I ett gemensamt uttalande från FN:s kontor för koordineringen av humanitära frågor (OCHA) och samarbetsorganisationen för internationella utvecklingsorgan (AIDA) konstateras, att sedan Israel i juni 2007 införde sin illegala blockad har ”den formella ekonomin i Gaza kollapsat”. Vidare konstaterar de att Israels import- och exportrestriktioner kväver den livsviktiga jordbrukssektorn. Över sextio procent av hushållen i Gaza har svårt att upprätthålla sin livsmedelsförsörjning. Goldstone-kommissionen har hävdat att blockaden bör prövas i en internationell domstol som krigsbrott och eventuellt också som brott mot mänskligheten.

Trots detta har världssamfundet i praktiken, och i strid med principerna om fri handel och sjöfart, accepterat en rättsvidrig situation genom att respektera blockaden, inte bara av Egyptens och Israels landgränser, utan också av det öppna havet. Nu måste Sveriges regering, EU och världssamfundet, sätta handling bakom sina ord.

Vi förutsätter att de kräver att dödsskjutningarna prövas i en internationell domstol, ett omedelbart frisläppande av alla gripna, liksom att den humanitära hjälpen utan villkor överlämnas till aktionens mottagarpartners i det palestinska civilsamhället, samt att båtarna återlämnas. Och när det gäller grundfrågan menar vi att den enda rimliga slutsatsen är att man nu med kraftfullast tänkbara medel sätter press på Israels och Egyptens regeringar att avveckla blockaden och inspärrningen av Gazas befolkning.

Staffan Granér
Mikael Löfgren

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt