Replik: Björn Erik Andersson har fel om Jobbtorg

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den första januari i år öppnades dörrarna till Jobbtorg Stockholm. Syftet med jobbtorgen är att fokusera resurser för att på bästa sätt hjälpa människor gå från bidragsberoende och utanförskap till egen försörjning. Alla stockholmare som är i behov av försörjningsstöd eller introduktionsersättning pga. arbetslöshet, oavsett var i staden man bor, ska få tillgång till samma kvalificerade hjälp.

Den bild av Jobbtorg Stockholm som Björn Erik Andersson målar upp i sin debattartikel (10 oktober) innehåller ett flertal faktafel. Ingen av de utvärderingar han hänvisar till behandlar Jobbtorg Stockholm. Båda två är utvärderingar av en arbetsmarknadsverksamhet som fanns i staden t.o.m. 2007. Utvärderingarna är genomförda före Jobbtorg Stockholm startade. Därför är det i sak felaktigt när Björn Erik Andersson skriver att det i Katarina Hjertner Thoréns doktorsavhandling ”Kommunal aktiveringspolitik” (IFAU) framkommer allvarlig kritik mot Jobbtorg Stockholm. Avhandlingen är daterad 2 september 2005. Jobbtorgen startade i januari 2008. Andersson skriver också att det framkommer kritik i en utvärdering gjord av Veronica Ekström vid FoU-byrån. Den utvärdering han åsyftar publicerades 2004 och avser således inte heller Jobbtorg Stockholm.

Efter nio månaders verksamhet har Jobbtorg Stockholm tagit emot över 8 000 personer. Av dessa har drygt 3000 avslutats till egen försörjning. Tack vare noggrann och systematisk dokumentation och uppföljning har Jobbtorg Stockholms kompetenta medarbetare god kunskap om sina aspiranters behov och förutsättningar på arbetsmarknaden. Jag är stolt över det engagemang och det viktiga jobb som mina medarbetare gör på Jobbtorg Stockholm. Varje dag arbetar de professionellt med att ge stöd och hjälpa människor som vill lämna bidragsberoende och utanförskap för att i stället kunna försörja sig själva. Den bild av Jobbtorg Stockholms verksamhet som beskrivs i artikeln är därför för mig helt främmande!

Helene Bengtson, Jobbtorgschef Stockholms stad

Publicerad: