Krafttag mot felmedicinering av äldre

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Idag diskuterar riksdagen felmedicineringen av äldre. Oppositionen kritiserar utan att lägga fram några nya konkreta åtgärder som kan förebygga felmedicinering. Och trots högljudda rop efter ”haverikommission” har felmedicinering förstås också skett under alla de tolv år (1994-2006) som dessa partier varit ansvariga för vård- och äldreomsorgen. Problematiken är alltså inte ny.

Om det finns ett ”haveri” att tala om så är det vänsterkartellens eget haveri. S, v och mp får gärna tillsätta en haverikommission för att utröna hur deras vårdpolitik kunde leda till sådana missförhållanden. Alliansregeringen har däremot ambitionen att lösa de problem med felmedicinering som finns och arbetar just nu för fullt med flera konkreta åtgärder:

För det första; bättre informationsförsörjning inom hälso- och sjukvården. Den 1 juli 2008 trädde Patientdatalagen i kraft. Lagen ger behandlande vårdpersonal möjlighet att få en samlad elektronisk åtkomst till patientens fullständiga vårdhistorik.

För det andra; patientsäkerhetsarbetet behöver bli bättre. En översyn görs av lagstiftningen med målet att skapa tydligare ansvarsförhållanden och ge vårdens verksamheter bättre förutsättningar att bedriva en god och säker vård.

För det tredje: fler läkemedelsgenomgångar behöver göras. Varje år avsätter regeringen 1,35 miljarder kronor till sju utvecklingsområden varav så kallade läkemedelsgenomgångar är ett. Multiprofessionella läkemedelsgenomgångar, där huvudmännen samverkar, är bevisligen ett mycket effektivt sätt att komma till rätta med felaktig förskrivning. Pengarna används också för att utveckla en bättre demensvård.

För det fjärde; tillsynen måste skärpas. Regeringen avser slår ihop och samordna tillsynen av socialtjänsten och hälso- och sjukvården inom Socialstyrelsen. Det kan bidra till att utveckla både samordningen och insatserna, vilket inte minst gagnar äldre multisjuka personer.

För det femte; Ett larmsystem är under uppbyggnadsom gör att Apotekets datasystem varnar när två mediciner som inte fungerar tillsammans skrivs ut till en person.

Landsting, kommuner, läkarprofession, farmacevter och läkemedelsindustri behöver ägna stor kraft åt problemen. Regeringens åtgärder lägger en viktig grund till detta arbete.

Göran Hägglund (kd)

Socialminister

Maria Larsson (kd)

Äldre- och folkhälosminister

Publisert: