ÅSIKT

Skydda barn från olämpliga föräldrar

DEBATT

Eriksson och Madsen: ”Jullov är ett helvete för hundratusentals utsatta barn”

”Jag ska vara ärlig mot dig: om du inte skär dig, knarkar eller vill ta livet av dig, så kan vi tyvärr inte göra någonting för dig.”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Folk i allmänhet tror att vi har en stark social trygghet, ett nätverk som fångar upp en när man mår dåligt. Vi som har sett verkligheten vet att den ser annorlunda ut. Den socialsekreterare som citerades ovan hade ovanan att vara ärlig, vågade uttrycka den obekväma sanningen.

Om du träffade oss skulle du se två 20-åriga tjejer som precis kommit ur tonåren och skaffat sig ett eget liv. Som pluggar, jobbar, reser och har pojkvänner. Du skulle inte se i våra ögon vad vi har varit med om.

Du skulle inte se en uppväxt kantad av missbruksproblem, psykiatrimottagningar, hårda ord och slag, föräldrars självmordsförsök och egna destruktiva tankar. Du skulle aldrig kunna tänka dig hur många gånger vi suttit hela nätterna och gråtit tills det inte fanns några tårar kvar.

Vi är ovanliga, men ändå inte. Vi har vuxit upp med föräldrar som missbrukar och/eller har en psykisk sjukdom. Med denna problematik lever drygt 15 procent av eleverna i en klass, i alla klasser i hela Sverige. Det blir hundratusentals barn som inte ser fram emot jullovet i år eftersom de vet att det blir ett helvete.

Så vi är inte så ovanliga trots allt. Men vi är speciella på grund av att vi har startat föreningen Maskrosbarn som finns till för att stödja unga som lever med föräldrar som är missbrukare eller psykiskt sjuka. Vi vågar prata om det som alla blundar för.

Vi kommer aldrig att glömma våra känslor, och vi kommer aldrig förtränga för att gå vidare. Vi måste minnas för er skull, som vi känner så mycket för, som vi lider så mycket med. Vi kan inte göra era föräldrar nyktra eller friska men vi kan ge er en röst, eftersom ingen hör er. Vi vet att skriket fastnar innan det ens har kommit ut. Vi vet hur det är att ha familjehemligheter. Vi vet hur det känns att vara helt ensam och vi vet att det kan förändra ens liv den dagen man hittar någon man kan lita på.

I arbetet med att starta föreningen Maskrosbarn har vi mött mycket motstånd. Men på Internationella Barndagen i oktober fick vi ta emot försäkringsbolagets Ifs stipendium Säkerhetsnålen på 50 000 kronor. Priset har bidragit till att många nu måste börja ta oss – och problemet med utsatta barn – på allvar.

Stödet till utsatta barn är mycket bristfälligt. Myndigheterna ser inte hur många det är som behöver hjälp och resurserna räcker inte ens till för dem som vågar berätta.

Den allmänna bilden av att en missbrukare eller psykiskt sjuk människa tillhör en socialt utsatt grupp är en felaktig stereotyp. Missbruk och psykisk sjukdom är en folkhälsosjukdom som kan drabba vem som helst, det går inte att se vem som är sjuk. Men skulden och skammen gör att barnen inte vågar berätta. Och försöker de blir de ofta inte trodda. Barn är så beroende av sina föräldrar och föräldrarna är barnens allt.

Därför finns dessa barn inte med i systemet, därför är de osynliga.

Här måste till en förändring. Enligt FN:s barnkonvention, som Sverige skrivit på, ska ”barnets bästa komma i främsta rummet”. Så är det inte alltid.

Många barn far mycket illa eftersom de tvingas leva med sjuka eller missbrukande föräldrar och inte får den hjälp de borde ha rätt till. Och julen är en tid då dessa problem växer. Det finns mycket alkohol i omlopp. Och man har inte ens någon skola att gå till.

Lagen om barnskydd måste förbättras. Ansvariga politiker, myndigheter och socialsekreterare måste börja ta ansvar för att alltid låta barnens väl och ve vara viktigast. Föräldrarnas vård och behov måste komma i andra hand.

Ett barn ska inte tvingas bo kvar hos en sjuk förälder därför att det gynnar förälderns tillfrisknande. Ett barn måste också få ta del av stödinsatser utan föräldrarnas medgivande. I dag har en förälder rätt att säga nej till att exempelvis låta barnet delta i en stödgrupp för barn till alkoholister, för att man vill dölja sitt eget missbruk.

De utsatta barnen är osynliga därför att de hamnat i en ond cirkel av skuld, skam och misstro från dem som borde hjälpa. Ge Sveriges utsatta barn en skärpt barnskyddslag i julklapp. Det är de värda.

Dagens debattörer

Therese Eriksson

Denise Madsen

Grundare av föreningen Maskrosbarn

www.maskrosbarn.org