Ask: Vi skärper sexbrottslagen

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Så vill regeringen förebygga prostitution bland unga. Fler kan komma att dömas för våldtäkt

Beatrice Ask
Beatrice Ask

Unga som säljer sina kroppar är en laddad fråga som vuxenvärlden inte alltid tar på allvar. Men det är viktigt att vi inte blundar för att det faktiskt förekommer. Ett steg för att öka öppenheten är den manifestation som anordnas i Kungsträdgården idag.

Manifestationen tar sin utgångspunkt i boken Skamfläck där tre ungdomar öppet berättar om varför de säljer sina kroppar till främmande personer. I boken beskriver blott femtonåriga Nadja att hon lika gärna kan sälja sex eftersom hon ändå mår så dåligt:

Jag gick ofta in på olika chattsajter och letade män. Jag började skriva, låtsas, locka dem till mig. Det gick snabbt, det var ju så lätt. När jag träffade dem tänkte jag att jag ändå inte kunde förlora något. Jag mådde ju redan så dåligt. Jag kände mig så värdelös”.

Det finns många anledningar till att unga säljer sex. För flertalet handlar det inte om pengar. Likt Nadja säljer de sin kropp för att täppa till ett inre tomrum.

Och Nadja är inte ensam. Ungdomsstyrelsens rapport från 2009 visar att 1,5 procent av ungdomarna i årskurs 3 på gymnasiet har fått ersättning för sex. Det motsvarar ungefär en elev i var tredje klass. Ungdomarna som skadar sig själva finns i alla samhällsklasser. De finns i städer och i landsorten. De finns i familjer som tjänar mycket pengar och i familjer som tjänar mindre pengar.

Regeringens målsättning är att inget barn i Sverige, eller i något annat land, ska utsättas för sexuell exploatering. De barn och unga som ändå drabbas måste få det stöd och den hjälp de behöver.

För att förebygga och bekämpa prostitution gör regeringen flera saker:

● Straffen för köp av sexuell tjänst har skärpts

Den 1 juli i år höjdes straffmaximum för köp av sexuell tjänst från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Syftet med skärpningen är att skapa ytterligare utrymme för en mer nyanserad bedömning av straff­värdet vid allvarliga fall av köp av sexuell tjänst.

Ett nytt brott, grooming har instiftas

Sedan två år finns ett nytt brott som kallas grooming. Grooming innebär att någon förbereder för övergrepp. I de flesta fall handlar det om män eller kvinnor som söker kontakt med unga flickor eller pojkar. Kontakten etableras på chatforum eller via kontaktannonser på Internet. När relationen har utvecklats föreslås en träff i sexuellt syfte.

Förändringar i sexualbrottslagstiftningen

Regeringen bereder förslag från 2008 års sexualbrotts­utredning om vissa förändringar i sexualbrottslagstiftningen. I utredningen föreslås bland annat att våldtäktsbestämmelsen utvidgas så att fler fall av sexuella utnyttjanden bedöms som våldtäkt, tillämp­nings­området för bestämmelsen om våldtäkt mot barn utvidgas och straff­skalorna för vissa brott skärps.

En handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Regeringen har antagit en handlingsplan med 36 åtgärder mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Handlingsplanen, som antogs 2008, har ett tydligt fokus på den enskilde individens behov av skydd och stöd. Särskilda åtgärder riktas till barn och unga. Brottsförebyggande rådet utvärderar nu handlingsplanen och en slutrapport ska lämnas i november i år.

Rättsväsendets personal utbildas i bemötande av sexualbrottsoffer

Unga sexualbrottsoffer måste mötas med respekt och förståelse i polisförhör och i rätten. Brottsoffermyndigheten har därför fått i uppdrag att vidareutveckla och genomföra ett utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i samband med polisanmälan, förundersökning och rättegång. Utbildningen ska specifikt fokusera på barn och ungdomars särskilda utsatthet och behov vid sexualbrott. Brottsoffermyndigheten får också fördela 42 miljoner kronor till forskning, metodutveckling och andra insatser fram till 2014.

Men åtgärder inom rättsväsendet är inte hela lösningen. Barn och ungdomar som far illa är ett samhällsproblem som förutsätter att vi är många som agerar. Tillsammans måste vi få dessa ungdomar att förstå att de inte är ensamma. Det finns hjälp att få men då måste vi våga prata om det. Vi måste uppmuntra de unga så att de vågar vända sig till oss vuxna med sina problem.

Beatrice Ask, justitieminister

Publicerad: