Debatt

Facket ska inte bestämma över svenskarnas löner

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Dagens svenska lönebildning fungerar bra, menar Unionens förhandlingschef Niklas Hjert.

Vi vet, genom egna och andras undersökningar, att varken chefer eller medarbetare tycker att så är fallet.

Många upplever att de har små eller inga möjligheter att påverka sin löneutveckling – även de som på papperet omfattas av individuella löner. Detta på grund av att så stor del av utrymmet i kollektivavtalen är öronmärkt för till exempel generella påslag, och att många arbetsgivare ger obefintligt eller begränsat mandat till sina lönesättande chefer.

Därför måste nu fack och arbetsgivare ta gemensamt ansvar för att förnya lönebildningen.

Facken måste inse att morgondagens kollektivavtal inte kan diktera procentsatser eller fördela löneutrymme mellan grupper. I stället ska avtalen stödja arbetstagaren att själv förhandla, och facket vara en nagel i ögat på de arbetsgivare som slarvar med löneprocessen.

I Ledarna accepterar vi inte att en medlem blir utan löneutveckling – då griper vi in och kräver en förklaring och en åtgärdsplan.

Arbetsgivarna måste å sin sida ta ansvar för att avtalen efterlevs. Företagen måste ha den kunskap och det engagemang som behövs, och lönesättande chefer ges det ekonomiska mandat som krävs för att sätta individuella löner.

För vi anser, till skillnad från Niklas Hjert, att det inte är han som ska ha mandat över svenskarnas löner. Det ska cheferna ute på arbetsplatserna ha, precis som de har mandat att fatta andra beslut som rör medarbetare och verksamhet.

Annika Elias

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt