Debatt

De rika måste betala för sina stora utsläpp

Reformisterna: Vår tids tillväxtmodell är ohållbar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

För att lösa vår tids ödesfrågor måste staten ta ett större ansvar. Vi vill initiera en storskalig satsning – på grön omställning, stärkt välfärd och minskade klyftor, skriver Reformisterna.
För att lösa vår tids ödesfrågor måste staten ta ett större ansvar. Vi vill initiera en storskalig satsning – på grön omställning, stärkt välfärd och minskade klyftor, skriver Reformisterna.

DEBATT

DEBATT. I dag skolstrejkar tiotusentals unga. De kräver att politikerna vaknar upp och gör något åt klimatkrisen.

De har naturligtvis rätt. Klimathotet har varit känt i 30 år. Ändå har utsläppen fortsatt att växa. Vi lever i uppvaknandets tid. Och det gäller inte bara klimatkrisen. De ekonomiska klyftorna har också vuxit i 30 år – med otrygghet, polarisering och främlingsfientlighet som följd.

Det är ingen slump att problemen eskalerat samtidigt. De har byggts upp under en era med extrem tilltro till marknadslösningar. Avigsidorna har negligerats. Och nu har vi nått smärtpunkten. Utvecklingen har blivit ohållbar – ekologiskt och socialt.

Institutioner som IMF och OECD konstaterar att växande klyftor hämmar ekonomisk utveckling och skadar demokratin. Bland miljöforskare är det kristallklart att vår tids tillväxtmodell är ohållbar. Och i FN:s klimatpanels senaste rapport konstateras att klimatkrisen kräver genomgripande samhällsförändringar.

Det här är bakgrunden när vi i Reformisterna idag presenterar huvuddragen för en ny socialdemokratisk, grön reformism.

Förslagen hänger samman med vårt övriga reformprogram – för stärkt välfärd och minskade klyftor. Det kommer nämligen inte att gå att ta itu med klimatkrisen utan att attackera ojämlikheten. En grön omställning måste genomföras rättvist.

Grunden för hela vårt program är en ny ekonomisk politik. För att lösa vår tids ödesfrågor måste staten ta ett större ansvar. Vi vill initiera en storskalig satsning – på grön omställning, stärkt välfärd och minskade klyftor.

  1. Etablera en statlig investeringsbank. Enligt forskarna måste Sveriges utsläpp minska 3-8 gånger snabbare än idag. De gröna investeringarna måste flerfaldigas. Den risken kommer marknaden inte ta. Om inte staten driver på med subventionerade lån och riktade styrmedel så finns ingen chans att rädda klimatet.
  2. Montera ner det fossila. Det räcker inte att det gröna växer. Det fossila måste fasas ut. Också här måste staten sätta ner foten. Vi kan inte har en ordning där stora investeringar bryter mot klimatmålen. Dessutom krävs tydliga utfasningsplaner för fossila bränslen inom transporter, industri och all svensk produktion.
  3. Gör omställningen rättvis. Det finns bara en inkomstgrupp i Sverige vars utsläpp vuxit de senaste 30 åren: den rikaste tiondelen. Genom sin konsumtion genererar de 3 till 5 gånger större utsläpp än den fattigaste tiondelen. I slutänden måste allas utsläpp ner mot noll. Men politiken måste se till att ansvar och kostnader fördelas rättvist. Omställningen är ett gemensamt projekt. Alla ska kunna leva ett värdigt liv utan att förstöra sina barns framtid – oavsett inkomst eller var i landet man bor.
  4. Dags att agera. Vetenskapens budskap är entydigt: De politiska åtgärder som hittills vidtagits är otillräckliga. Det fantastiska Greta Thunberg och alla som skolstrejkar gjort är att bidra till att frågan lyfts. Men det är på beslutsfattare ansvaret vilar att agera.

Klimathotet kan te sig skrämmande. Samtidigt känner vi i Reformisterna tillförsikt. En storsatsning på grön omställning och minskade klyftor är ett samhällsprojekt som kan vinna brett stöd och ingjuta framtidstro. I USA växer opinionen för just detta – en Green New Deal.

I Storbritannien driver socialdemokratiska Labour liknande förslag. Och i Sverige växer opinionen för en politik som tar ansvar för klimatet och våra kommande generationer.

Det blåser förändringens vindar. Och idag kommer vindarna stärkas.

Markus Kallifatides, ordförande S-föreningen Reformisterna
Sara Karlsson, medgrundare S-föreningen Reformisterna
Daniel Suhonen, studieledare S-föreningen Reformisterna
Jens Ergon, medgrundare S-föreningen Reformisterna

ANNONS

Undernäring dödar barn - din gåva kan rädda liv.

Extern länk från UNICEF

Klicka här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Klimatförändringarna

ÄMNEN I ARTIKELN

Klimatförändringarna

Klimathotet

Miljöpolitik

Klimatförändringar

Daniel Suhonen

Greta Thunberg

Politik