Försvaret kränker ungdomar

Av: Zendry Svärdkrona

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi kunde alla, i Aftonbladet den 30 juni, läsa att tre värnpliktiga nyligen fick fängelse. Brottet var att de inte klarade av att fullfölja sin värnpliktsutbildning på grund av att de blivit grovt kränkta och psykiskt misshandlade av sina befäl.

När är det okej att kränka människor? Spelar det någon roll ifall man är ung eller gammal, kristen eller jude, ljus- eller mörkhårig, om man blir kränkt i grupp eller som enskild? I det civila säger samhället tydligt ifrån att det inte är acceptabelt. Men i samma stund man klär sig i grönkläder och är värnpliktig så accepterar samhället att ungdomar kränks, misshandlas psykiskt och ”trycks ner i skorna”. Säger man ifrån och inte accepterar kränkningar får man fängelse. Är detta någonting man kan ha förståelse för?

Ska det vara så att de värnpliktiga dagligen ska behöva utstå tillmälen som ”luderaktiga, idioter, jävla judemössor” som dessa värnpliktiga? Nej, knappast! Vad händer om man inte accepterar det? Man får fängelse! Är det så samhället vill ha det? Är det verkligen så vi vill ha det?

Har då dessa värnpliktiga blivit kränkta? Det är ingen tillfällighet att det är flera värnpliktiga som på kort tid och på samma utbildningsplats och kompani indirekt tvingats sluta. Detta är inget enskilt fall, detta förekommer även på andra ställen i det dolda då många inte vågar träda fram. Försvars-makten måste agera, detta kan vi inte acceptera! Man kan inte se värnpliktiga som förbrukningsmateriel bara för att de pliktas in, de är individer precis som de personer de är pliktade till att försvara. Sådana här nedvärderande attityder får inte förekomma, varken inom försvarsmakten eller i övriga samhället. Det är mycket obehagligt att personer inom försvarsmakten har dessa skeva värderingar och det värsta är att man applicerar dessa värderingar i värnpliktsutbildningen. Hur ska en försvarsmakt kunna försvara våra demokratiska värderingar vid ofred om den inte ens är kapabel att försvara grundläggande värderingar i sin egen organisation under rådande fredstid?

Varje år gör ungefär 16 000 ungdomar värnplikten för att kunna försvara landets frihet. Dessa värnpliktiga tjänstgör alltså för samhället, knappast för de maktgalna officerare som behandlar de värnpliktiga som sina slavar. Men tydligen ska de värnpliktiga acceptera detta för vad händer annars? De får fängelse.

Slutsatsen och den absurda sanningen verkar vara att det är fel att kränka alla människor utom värnpliktiga. Märkligt och fullständigt horribelt?

Erik Haara

Ordförande Värnpliktsrådet

Publicerad: