De anställda trivs bättre i den privata omsorgen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Slutreplik från ”Välfärdens Grupp 8” om vinster i välfärden

Vänsterpartiets Ulla Andersson är dessvärre både fördomsfull och faktafrånvänd i sin replik till oss. Vi undrar hur man som feminist kan tycka att det är självklart att män ska ha fler friheter och tillåtas vara fria företagare medan vi kvinnor ska anpassa våra ambitioner utifrån de manstyngda näringar som finns? Vidare undrar vi förstås varför man ständigt intresserar sig mer för den mindre delen av all välfärd som den privata utgör men sällan för majoriteten som utgörs av offentlig vård och omsorg?

Det som Andersson mer specifikt uppger är svårt att förstå är relationen mellan ökad kvalitet och privata entreprenörers existens. ”Vi har inte råd” att behålla vinster i välfärden säger hon.

Men här kan läsning ur SCB:s statistik och Jobbhälsobarometern vara upplysande. Läsningen får en att bli övertygad om att vad vi verkligen inte har råd med är politiker och en samhällsdebatt som inte ser de värdefulla sambanden mellan fler privata utförare och ökad kvalitet och nöjdhet hos såväl brukare som anställda i den privata välfärden.

Faktum är att de kvinnor Andersson säger att man ”skor sig på” inte finns! Hos oss privata vård- och omsorgsgivare trivs anställda bättre än i kommun och landsting. De är mer nöjda med arbetsledning, eget inflytande och belastning. Statistiken visar även att man överlag är mer nöjd än de kommunalt anställda. Dessutom är privatanställda mer sällan sjukskrivna.

Vi som länge arbetat i vård och omsorg och idag driver företag tycker att det är märkligt att den enda bransch som misstänks vilja förstöra sin egen affärsidé är den där fler kvinnor än män är företagare. Det är också denna mindre del av välfärden som ständigt står i fokus.

Vi tycker det är dags att Vänsterpartiet och Ulla Andersson börjar rannsaka sin syn på både jämställdhet som välfärden i stort. Ni har som bekant en stående inbjudan till våra verksamheter, vilken dag det än passar!

Välfärdens grupp 8

Catharina Tavakolinia, ägare Kavat vård

Christina Wahlström, ägare Mama Mia mödravård

Elisabeth Kvanman, ägare Måbra förskolor

Solveig Sunnebo, ägare Helianthus förskola

Marita Eerola, ägare Vårdstyrkan

Åsa Storm, ägare Stormtrivs

Charlotte Barouma, ägare av Wästerläkarna vårdcentral

Lotta Wiström, ägare Sinnligt Barnmorskemottagning

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN