ÅSIKT

Barroso bryter mot sina plikter som ordförande

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

LO och Europafacket: Missnöjet med unionen beror inte på regler – utan att folk fått det sämre

EU-kommissionens ordförande Barroso skrev en debattartikel om "Refit" i Aftonbladet den 25 oktober. Refit står för "regulatory fitness" och är kommissionens nya modeord. Innan hette det "smart regulation" och dessförinnan var det "better regulation".

Det finns ett ord som Barroso undviker, som verkligen talar om vad det handlar om: avreglering. Europa befinner sig i en djup ekonomisk och social kris, även om det inte märks så mycket i Sverige. Den började med bankkrisen 2007 som i sin tur berodde på avsaknaden av regler på de finansiella marknaderna. Ändå menar Barroso på fullt allvar att krisen har visat att vi måste ta bort ännu fler regler.

Barroso säger också att människor inte är nöjda med EU för att de tycker att unionen har skapat för mycket byråkrati. Nej, Barroso, att människor inte är nöjda efter dina snart tio år vid makten beror på att de har fått det sämre. Den sittande kommissonen har tagit väldigt få initiativ för att förbättra situationen för arbetstagare i Europa. När fack och arbetsgivare i frisörsektorn därför tar egna initiativ genom att förhandla fram ett avtal på Europanivå som handlar om att förbättra arbetsmiljön för hårfrisörer motarbetas de av Barroso. Därmed bryter han mot EU-fördraget.

Enligt EU-fördraget kan arbetsmarknadens parter kräva att deras avtal läggs fram för ministerrådet för att antas som lagstiftning i EU:s 28 medlemsländer. Men Barroso vägrar. I sin artikel skriver han att kommissionen inte kommer att ta fram säkerhetsnormer för frisörer eftersom sådana regler inte behövs. Att förhindra skador och arbetsplatsrelaterade sjukdomar för hårfrisörer är i Barrosos ögon det samma som att skapa onödig byråkrati. Även om Barrosos personliga uppfattning är sorglig är den i sammanhanget ovidkommande. I egenskap av kommissionens ordförande är han skyldig att lägga fram avtalet för rådet.

Vi kan inte ha en ordförande för kommissionen som medvetet bryter mot EU:s fördrag. Det finns bara en lösning. Den 25 maj nästa år är det val till Europaparlamentet. Vi måste se till att rösta fram de partier och ledamöter som vill satsa på tillväxt, jobb och välstånd i Europa, som står för ett rättvisare samhälle, som vill verka för att minska de växande klyftorna och förbättra de anställdas arbetsvillkor.

Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft har Europaparlamentet inflytande över valet av kommissionen, och särskilt dess ordförande, stärkts. En rödgrön majoritet i parlamentet skulle därför kunna leda till att vi får en ordförande och en kommission som ser till samhällets bästa och inte som idag där en liten grupp individer får det allt bättre, medan den stora massan får det allt sämre. Det är nu dags att vända den här samhällsutvecklingen.

Loa Brynjulfsdottir

Chef för LO:s internationella enhet

Veronica Nilsson

Konfederal sekreterare, Europafacket