Debatt

Sossarnas flört med SD hotar jobben

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Kent Persson (M): Löfvens politiska spel urholkar förtroendet för det politiska systemet

Kent Persson (M).

I onsdags presenterade Anders Borg höstbudgeten med förslag som stöttar tillväxt och jobb, förbättrar hushållens ekonomi samt stärker den gemensamma välfärden. Alliansen gör nu bland annat omfattande satsningar på mer kunskap i den svenska skolan. Budgetpropositionen innehåller ett kunskapspaket som totalt omfattar 4,5 miljarder kronor för åren 2014-2017 med kompetensutveckling för lärare, en läs- och skrivsatsning samt mer undervisningstid i matematik. Tack vare Sveriges starka finanser har vi möjligheten att kunna göra dessa satsningar. Att vi prioriterat ansvar för ekonomin och en politik som gör det mer lönsamt att arbeta har lagt grunden till att vi kan skjuta in energi i ekonomin när länder i vår närhet istället står inför tuffa nedskärningar.

Socialdemokraterna har samtidigt meddelat att man ska försöka stoppa en del av regeringens jobbskattelättnader i riksdagen med hjälp av Sverigedemokraterna. Det är ett ansvarslöst agerande som hotar jobben och riskerar att urholka människors förtroende för Sveriges politiska system.

Socialdemokraternas politiska spel i samband budgetdebatten bekräftar tydligt att den stora skiljelinjen i svensk politik inför valet 2014 handlar om en fortsatt stark arbetslinje eller en återgång till bidragslinjen. Ska det bli mer lönsamt att arbeta och ta ansvar? Eller ska det bli mer lönsamt att inte arbeta?

Utöver att S nu vill göra gemensak sak med SD kring att höja skatten för över en miljon löntagare vill de även höja skatterna på arbete och företag med 30 miljarder kronor. Resurserna ska istället läggas på kraftigt utbyggda bidrags- och ersättningssystem. Det skulle nedmontera arbetslinjen och försämra framväxten av fler jobb. Det ökar statens utgifter, vilket i sin tur slår undan möjligheterna att satsa på vård, skola och omsorg. Så tar man varken ansvar för jobben eller välfärden.

Nya Moderaterna är tydliga med åt vilket håll vi vill att Sverige ska gå. Vi kommer inte att vara nöjda förrän alla som kan och vill arbeta har ett jobb att gå till. Jobbskatteavdragen bedöms öka den varaktiga sysselsättningen med fler än 100 000 personer. Den föreslagna förstärkningen av jobbskatteavdraget beräknas skapa ytterligare 13 000 nya arbetstillfällen. När fler människor jobbar ökar resurserna till välfärden. Det är så vi tar ansvar för ett Sverige som håller ihop.

Vår politik ökar även hushållens ekonomiska marginaler. Genom jobbskattelättnader i fyra steg har nästan alla som jobbar heltid fått 1 500 kronor mer i månaden. Det gör verklig skillnad. Det förstärkta jobbskatteavdraget skulle ge en vanlig inkomsttagare mellan 200 och 300 kronor mer varje månad. Förstärkningen blir som störst, 337 kronor i månaden, vid en inkomstnivå som motsvarar genomsnittslönen för en gymnasielärare.

Alliansens förslag handlar även om att höja gränsen för när statlig inkomstskatt ska betalas. År 2014 beräknas cirka 29 procent av alla heltidsarbetande betala statlig inkomstskatt med nuvarande regler. Genom att höja den så kallade nedre brytpunkten stärks ekonomin för över en miljon löntagare. Av dem är det 110 000 som i och med förslaget inte längre kommer att behöva betala statlig inkomstskatt alls. Det handlar bland annat om universitets- och högskolelärare och avdelningschefer inom vård och omsorg. En höjd brytpunkt leder till att antalet arbetade timmar blir fler. Höjningen av brytpunkten är en viktig satsning som signalerar att det ska löna sig att satsa på utbildning och vidareutveckling.

S hot att tillsammans med SD försöka stoppa denna del i budgetpropositionen är både ansvarslöst och visar samtidigt tydligt att Löfvens löften om att satsa på jobben bara är tomma ord. Socialdemokraternas agerande de senaste dagarna har gjort alternativen tydligare än någonsin för väljarna. Med ett år kvar till valet står arbetslinjen återigen mot bidragslinjen.

Kent Persson

Publisert: