ÅSIKT

Inga kycklingar ska dö under transport

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Djuren rätt: Hundratusentals fåglars död på väg till slakt kan aldrig accepteras

DEBATT SVT:s granskning är en svidande kritik mot kycklingindustrin i Sverige. Kycklingar är det djur för vilka transporten till slakteriet kan bli en extra plågsam upplevelse, och många når aldrig ens fram. Djurens Rätt kräver att landsbygdsminister Eskil Erlandsson och branschorganisationen Svensk Fågel inför nolltolerans mot att kycklingar skadas och dör i samband med transporter.

Till och med september i år har 139 944 kycklingar dött i samband med transport till slakterier. Förra året dog över 150 000 kycklingar under transport och siffran kan antas bli ännu högre i år.

Kycklingar som trängs ihop under transporter. Trasiga förvaringsutrymmen som skadar fåglarna. Kycklingar som får vingarna i kläm, fryser ihjäl och trampas till döds i trängseln. De skadas vid uppsamlingen, packningen i lådor och vid lastningen och dör av skadorna, trängsel, kvävning, och extrema temperaturer i transporten.

Många skrämmande fall av brister, som inte rapporterats vidare av Livsmedelsverkets veterinärer, radas upp. När bara 20 procent av veterinärernas larmrapporter utreds vidare har vi inte ett fungerande system. Ambitionen måste vara att inga kycklingar alls ska dö i samband med transport.

Branschorganisationen Svensk Fågel avvisade i över ett års tid ett öppet samtal med Djurens Rätt om djurskyddet för svenska kycklingar.

Den svenska kycklingindustrin är ett väloljat vinstmaskineri där djurens värde består av ett så lågt kilopris som möjligt. Extrem avel har gjort att en kyckling i Sverige föds upp på fem veckor, de drabbas av hjärtproblem och var tionde drabbas av smärtsamma benproblem på grund av den snabbt växande kroppen. När dessa kycklingar ska lastas och transporteras löper de stor risk att skadas dödligt, kvävas ihjäl eller frysa till döds.

Svensk Fågel har i intervjuer inte ansett att dödligheten i samband med transport till slakt är hög. Det är den kanske inte för Svensk Fågel ur ett ekonomiskt perspektiv. Ur djurskyddssynpunkt kan däremot aldrig hundratusentals individers plågsamma död under transport till slakt vara en acceptabel siffra.

Så sent som 2012 riktade också EU kritik mot att Sverige inte har tillräckliga kontroller av djurtransporter. Är landsbygdminister Eskil Erlandsson och branschorganisationen Svensk Fågel lika upprörda som jag i dag efter SVT:s avslöjande om att döda kycklingar inte ens rapporteras in?

Inom Djurens Rätt anser vi nämligen att kycklingar är levande, kännande varelser, inte okännande varor som går att behandla hur som helst. Efter SVT:s avslöjande borde det vara uppenbart att djurskyddet för svenska kycklingar är under all kritik.

Eskil Erlandsson, garantera att Livsmedelsverket och länsstyrelserna får de resurser som krävs för att genomföra djurskyddskontroller. Svensk Fågel, sluta att använda snabbväxande raser och inför nolltolerans mot dödlighet vid transporter.

Camilla Björkbom