Debatt

Allas hjärtan borde brinna för våldsutsatta kvinnor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattörerna: Varje dag mördas sju kvinnor av närstående män. Kärleksdagen borde handla om dessa kvinnor

Idag är alla hjärtans dag, en dag då kärleken hyllas och chokladfabrikanterna gnuggar händerna. Eve Ensler, författare till Vaginamonologerna, regissör, aktivist och feministisk världsförändrare valde att utropa Alla hjärtans dag, Valentines Day, till Vagina day - dagen då alla vi som tror på ett samhälle fritt från våld och övergrepp av flickor och kvinnor hyllar inte bara kärleken, men också våra vackra, starka, lustfyllda kroppar och deras rätt till frihet från våld och övergrepp.

Kärleken kan vara drivkraften bort från könsbaserat våld, drivkraften för ett rättvisare samhälle där flickor och kvinnor får ökat livsutrymme och respekt. Men vi är långtifrån där ännu. Varje dag mördas sju kvinnor i Europa av närstående män; män som säger att de älskar, som bett om förlåtelse och lovat att aldrig slå igen. 45 % av alla kvinnor i Europa har någon gång utsatts för våld och 10 % har utsatts för sexuellt våld. Detta våld kostar EU:s medlemsländer 228 miljarder Euro om året.

Siffrorna* visar att vi fortfarande lever i en kultur som accepterar mäns våld och övergrepp på kvinnor. Offentliga personer som begått uppenbara övergrepp och övertramp vad gäller flickor och kvinnors kroppar, fortsätter att hållas om ryggen eller till och med hyllas. Vi tänker på förre IMF basen och tilltänkte franske presidentkandidaten Dominique Strauss Kahn, Bertrand Cantat, fd sångare i Noir Désir som mördade sin flickvän, och på Roman Polanski. Listan kan göras längre.

När eliter av olika slag (media, politiker, artister) visar acceptans för dessa mäns övergrepp på kvinnor och flickor, oftast med hänvisning till just kärlek och passion, då händer det fullständigt märkliga - att kärleken tillåts förvandlas till dess motsats - att våld ersätter kärlek och att det slätas över och normaliseras. I en sådan kultur blir det också svårt att skipa rättvisa och leverera fällande domar i våldtäktsmål. Och det är inte bara i Sverige som fällande domar i våldtäktsmål lyser med sin frånvaro, utan i hela Europa.

2012 antog Europaparlamentet en rapport som krävde en handlingsplan och en minimilagstiftning för hur mäns våld och hot mot kvinnor ska hanteras av EU:s medlemsstater. Rapporten skrevs av Vänsterpartiets Eva-Britt Svensson. Nästa vecka kommer en uppföljande rapport. För trots att parlamentet krävt en lagstiftning vägrar kommissionen att ta i frågan.

I solidaritet med Europas och världens kvinnor kräver vi därför att Istanbulkonventionen om våld mot kvinnor ratificeras. Vi kräver minimistandarder för antalet kvinnojourer. Vi kräver rätt till juridisk hjälp för dem som är utsatta och specialutbildad polis, socialtjänst och domstolsväsende.

Vi kräver att EU:s medlemsstater upprättar handlingsplaner och ser till att kvinnojourer får en tryggad finansiering samt att dess oberoende garanteras. En verksamhet för och av kvinnor. Kvinnojourernas roll är att stödja och hjälpa, men också att generera kunskap, utbilda och skapa mer opinion i samhället för förändring.

Mäns våld mot kvinnor och flickor begränsar liv. Det återskapar könsstereotyper och stoppar hela samhället från att gå framåt. Vi behöver en feministisk mobilisering av kvinnor och män som står upp för kvinnors rätt att ta plats med kropp, hjärta, och intellekt.

Vi kommer aldrig acceptera att kärlek och övergrepp blandas samman, eller att makt och våld förknippas med kärlek, lust och passion. Idag runt om i hela Europa och resten av världen demonstrerar kvinnor och män för att kräva krafttag mot könsbaserat våld. Vi går tillsammans med dem.

Våra vaginor kräver respekt. Våra kroppar kräver livsutrymme. Och vi kräver att samhället griper in och skipar rättvisa när övergrepp har skett.

Malin Björk

Unni Drougge

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt