ÅSIKT

Det måste bli billigare att anställa tryggt nu

Anders Wallner: Viktiga förslag till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Stefan Mattsson
Jag vill nu ge arbetsmarknadsministern Ylva Johansson ett förslag för att skapa incitament för tryggare anställningar, skriver Anders Wallner.

DEBATT. I dag fick Ylva Johansson förnyat mandat som arbetsmarknadsminister, det högsta politiska ansvaret för trygga arbetsvillkor och att fler ska må bra på jobbet.

Jag vill nu ge arbetsmarknadsministern ett förslag för att skapa incitament för tryggare anställningar.

Att arbeta i en osäker anställning innebär ofta att bli inringd till nästa arbetspass och inte veta från vecka till vecka hur mycket man får arbeta. Det innebär att man inte vet vilken lön man kommer få. Detta kan leda till ökad stress och sämre hälsa, särskilt om man arbetar så en längre tid och inte kan planera sin framtid.

Nästa vecka lämnar Utredningen för hållbart arbetsliv över tid, som jag leder, sitt slutbetänkande med förslag på bland annat hur regeringen kan stärka tryggheten för arbetstagare med korta, tidsbegränsade anställningar.

Förslagen är viktiga bidrag till ett arbetsliv där färre slits ut.

I vårt delbetänkande i fjol kunde vi visa att stress och psykisk ohälsa i stor utsträckning drabbar anställda – särskilt i kvinnodominerade branscher – och kostar samhället miljardbelopp årligen.

På svensk arbetsmarknad är tillsvidareanställning huvudregeln enligt lag. Utredningens kartläggning visar dock att de undantag från huvudregeln som är tänkta att användas när arbetsgivare har tillfälliga arbetstoppar, sjukfrånvaro – eller när exempelvis studenter vill jobba extra – i dag används allt mer rutinmässigt och när det borde gå att förutse behovet av arbetskraft.

Det främsta skälet till att arbetsgivare anställer tillfälligt verkar snarare bero på att det är billigare, än att behovet är tillfälligt. Utredningens bild är att det finns ekonomiska skäl som motverkar lagstiftningen och normen om tillsvidareanställning som är tänkt att gälla.

Därför borde regeringen överväga att göra det dyrare att anställa tillfälligt – och billigare att anställa tillsvidare. Regeringen bör se över möjligheten att införa differentierade arbetsgivaravgifter för att stimulera tillsvidareanställningar som norm.

Detta skapar inte bara tryggare anställningar utan också bättre arbetsplatser. Att ständigt möta nya tillfälliga kollegor som behöver läras upp skapar stress även för ordinarie personal. Kunder och brukare förtjänar mer kontinuitet, särskilt inom vård och omsorg.

Dessutom påverkar tillfälliga anställningar människors privatekonomi och samhällsekonomin. En individ som måste pussla ihop timmar har större risk för deltidsarbetslöshet. I det långa loppet blir det svårt att få en rimlig pension. Osäkra anställningar skapar kostnader vi alla är med och betalar.

I fyrpartiöverenskommelsen är S, MP, C och L överens om en grön skatteväxling på 15 miljarder kronor. Principen bakom utredningens förslag att utreda differentierade arbetsgivaravgifter är densamma – öka kostnaderna för det man vill se mer av och minska kostnaderna för det man vill se mindre av.

Med differentierade arbetsgivaravgifter behöver inte totalkostnaden för att anställa öka – men det gynnar de seriösa arbetsgivare som tar större ansvar för sina anställda och för samhällsekonomin, medan de som inte gör det får betala mer.

Flera europeiska länder som Spanien, Frankrike och Portugal har sådana system. I vissa fall betalas den extra skatten tillbaka om anställningen övergår till en tillsvidareanställning. Dessa modeller behöver belysas när man börjar utreda en svensk modell. Vi listar också ett flertal andra aspekter i vårt slutbetänkande.

Med detta förslag önskar jag dig välkommen tillbaka till arbetsmarknadsdepartementet, Ylva Johansson, och ser fram emot ett överlämnande av utredningens övriga slutsatser nästa vecka.


Anders Wallner, Särskild utredare, Utredningen för hållbart arbetsliv över tid


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM