Även pappor måste få skydda sina barn

Slutreplik från Pappa Barn om vårdnadstvister

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Barn som utsätts för psykisk misshandel behöver också skyddas. skriver Matts Hertsberg.
Barn som utsätts för psykisk misshandel behöver också skyddas. skriver Matts Hertsberg.

DEBATT. Vi delar givetvis Pia Eklunds målsättning att skydda barn från fysiskt våld. Men barn ska skyddas mot alla slag av våld. Att separera barn från sina föräldrar är en allvarlig form av psykologiskt våld som i dag drabbar allt för många barn. Bara i USA uppskattas siffran till 22 miljoner.

Pia Eklund hamnar snett redan i anslaget när hon säger att mammor har rätt att skydda sina barn. Föräldrar har en skyldighet att skydda sina barn och detta gäller både mammor och pappor.

Pia Eklund bidrar till en polariserad debatt när hon underförstått insinuerar att kvinnor ska skydda sig och sina barn mot de våldsamma männen.

Åsiktsskillnader om föräldraalienation grundar sig till stor del på att man inte förmått ta till sig den kunskap som i dag finns på området. Föräldraalienation är i dag ett vedertaget begrepp inom psykologisk forskning.

Vi rekommenderar därför läsarna att ta del av aktuell forskning. Harman, Kruk och Hines (2018) har i en nyligen publicerad artikel i den högt rankade tidskriften Psychological Bulletin sammanfattat den rådande forskningen om PA.

Deras slutsats är att utan grund stänga av ett barn från kontakt med en tillräckligt bra förälder innebär psykisk barnmisshandel, samt att denna kunskap ännu inte har nått ut bland beslutsfattare i vårdnadsutredningar.

Ett annat problem med vårdnadsutredningar som de görs i dag är avsaknaden av standardiserade och objektiva mått för att mäta relationen mellan barn och föräldrar.

Bernett et.al (2017) har utvärderat PARQ, som är ett standardiserat mått för att mäta föräldraalienation. Detta mått är speciellt viktigt då det också är känsligt för att diskriminera mellan alienation och annan typ av våld barn utsätts för.

Barn som utsätts för psykisk misshandel behöver också skyddas. Precis som barn som utsätts för fysisk misshandel och sexuella övergrepp behöver skyddas. Vi har gemensamma intressen av att barn skyddas mot alla slag av våld.


Matts Hertsberg, ordförande Föreningen Pappa Barn


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en slutreplik. Läs hela debatten här:

Publisert:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN