Debatt

Vi köper deras billiga vin – de får svältlön

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattörernas krav på Systembolaget: Säkerställ att vinarbetarna får löner som de kan leva på

Vi köper deras viner på Systembolaget – trots allvarliga missförhållanden för människorna i vinindustrin. Med löner som inte går att leva på, oskäliga boenden, otrygga anställningar och diskriminering. Vi kräver att Systembolaget säkerställer att vinproducenterna nu betalar löner som går att leva på.

Foto: THINKSTOCK & SYSTEMBOLAGET

DEBATT. I går ägnades Uppdrag Granskning åt Systembolagets ansvar för arbetsvillkor i Sydafrikas vinindustri.

Programmet visade allvarliga missförhållanden med löner som inte går att leva på, oskäliga boenden, otrygga anställningar och diskriminering av kvinnor och fackligt aktiva.

För oss är detta ingen nyhet. Kampanjen Rättvis Vinhandel som representerar vinarbetares fackföreningar i Sydafrika, Chile och Argentina och svenska fack- och solidaritetsorganisationer, har lyft detta sedan 2010.

Tillsammans arbetar vi för att Systembolaget ska lyssna på vinarbetarna. Med stöd i aktuell forskning, har vi tryckt på nödvändigheten i att stat och vinimportörer tar större ansvar för villkoren på vingårdar som exporterar vin till Sverige. Hållbart företagande är enligt den svenska politiken för global utveckling en profilfråga för Sverige. Enligt ägarpolicyn för statliga bolag har Systembolagets styrelse i uppdrag att fastställa hållbarhetsmål relevanta för affärsverksamheten.

Systembolagets nuvarande hållbarhetsmål är att minska klimatpåverkan och alkoholens skadeverkningar i samhället. Men sociala mål för hela leverantörskedjan saknas – vinarbetarnas villkor är inte inkluderade.

Vi har arrangerat flertal seminarier bland annat i riksdagen, släppt två rapporter med Swedwatch, 2013 och 2015, och vi har regelbunden dialog med Systembolagets ledning – men det går för långsamt.

Som representanter för tusentals vinarbetare kan vi konstatera att Systembolagets uppförandekod inte garanterar vinarbetarna en värdig tillvaro.

I en studie av Dr. Stephen Greenberg, spårades två av Systembolagets storsäljande lådviner, den visar att vinarbetares arbetskraft (löner, arbetsgivaravgifter och omkostnader) motsvarar cirka tre till fem procent av vinets totala värde vid försäljning, cirka 70 procent av värdet stannar i Sverige.

En sydafrikansk undersökning av The Bureau for Food and Agricultural Policy, slog 2012 fast att den lagstadgade minimilönen för lantarbetare inte är tillräcklig för att möta behovet av en näringsriktig kost.

Vi kräver att Systembolaget säkerställer att vinproducenterna betalar löner som går att leva på. Ett bra samarbete mellan Systembolaget och vinarbetarnas fackförbund i Sydafrika, Chile och Argentina är grundläggande för att säkerställa detta. Vi kräver också att monopolets inköpsregler ses över, så att värdiga arbetsrättsliga förhållanden, jämte pris och kvalité, inkluderas i bedömningen.

De hundratals svenska företag som importerar vin till Systembolaget måste respektera mänskliga- och fackliga rättigheter.

Ett aktuellt exempel är sydafrikanska Robertson Winery, där 250 vinarbetare strejkar sedan 24 augusti. I stället för att respektera lagstiftning om föreningsfrihet har Robertson Winery försökt olagligförklara strejken och få fackliga ledare arresterade.

Vi vet att Robertson Winery är under stor press av övriga vinproducenter i Sydafrika att inte tillmötesgå lönekraven. Om de strejkande vinarbetarna vinner kommer andra arbetsgivare tvingas till förhandlingsborden.

I detta högst aktuella fall kan det svenska importföretaget Primewine visa att de menar allvar med sitt hållbarhetsarbete.

Om Primewine, som importerar vin från Robertson Winery, betalar mer för vinet och kräver att ledningen för Robertson Winery respekterar föreningsfriheten, höjer lönerna och garanterar vinarbetarna rättvisa arbetsvillkor – kan de påverka situationen tusentals vinarbetare i hela Sydafrika.

En prisökning på tre till fem procent, som återinvesteras till vinarbetarna, skulle innebära en fördubbling av lönerna. Detta är hållbart företagande i praktiken, med vinst i hela värdekedjan, från företagsägare, till vinproducenterna och vinarbetare.

Vi vet att många av Systembolagets kunder är beredda att betala mer för vin om det innebär bättre villkor på vingårdarna.

Flera tusen kunder har skickat vykort med detta budskap till Systembolaget.

Så nu vill vi veta, Systembolaget och de svenska vinimportörerna, kommer ni att ta ert ansvar och anta relevanta hållbarhetsmål som inkluderar hela värdekedjan?

För kampanjen Rättvis Vinhandel

Trevor Christians, generalsekreterare för CSAAWU (Commercial, Stevedoring. Agricultural and Allied Workers Union), Sydafrika

Jose Luis Ranea Vera, koordinator, Union de Trabajadores Rurales sin Tierra de Cuyo – Movimento Nacional Campesino Indigena, Argentina.

Gabi Björsson, generalsekreterare, Afrikagrupperna

Emil Boss, ordförande SAC:s fackklubb på Systembolaget

Johan Torgå, ordförande i Livsklubben på Orkla Foods Örebro

Klara Knapp, representant för Latinamerikagrupperna i kampanjen Rättvis vinhandel

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Systembolaget

Sydafrika

Chile

Argentina

Vin

Arbetsrätt