Statligt satt fattiglön löser inte problemen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Stefan Löfven (S): Nedskärningar, vinstjakt och fattiglöner är inte lösningen – de är problemet

Statsminister Stefan Löfven (S).

ROGER LUNDSTEN

DEBATT. Efter åtta år med den borgerliga regeringens nedskärningar och den mycket stora flyktinginvandringen så finns i dag en utbredd och växande oro hos många svenskar. En oro för om samhället verkligen kommer att klara av att hålla en hög kvalitet i skolan och välfärden och säkerställa att fler har ett jobb att gå till.

Det som gör Sverige till ett av världens bästa länder att leva i är det som brukar kallas den svenska modellen.

Vår starka samhällsmodell bygger på att alla arbetsföra män och kvinnor arbetar och gör rätt för sig, men också på att arbetet ska ge en lön att leva på. Den ska ge en bra skolgång för dina barn, en säker sjukvård om sjukdomen slår till, och både trygghet och frihet när du blir äldre.

Det är genom att hålla fast i det som gör Sverige starkt och utveckla den svenska modellen som Sverige har goda förutsättningar att hantera de mycket stora utmaningarna.

Men när vi behöver den som mest så har de borgerliga partierna inlett en attack på den svenska modellen. Vissa delar är inte nya, exempelvis deras vilja att sänka vanliga löntagares löner.

De borgerliga har i över hundra års tid velat öka klyftorna och sänka lönerna. Deras slagträ har ofta varit arbetslösa och sjuka, men nu är det flyktingarna. Det nya är istället kraften i deras attack som kan delas in i tre delar:

För det första föreslår de borgerliga partierna nya skattesänkningar på 64 miljarder som skulle leda till stora nedskärningar i välfärden.

För det andra försvarar de ett system där man kan minska personal för att göra vinst i välfärden.

Och för det tredje kommer nu förslag på att staten ska gå in och sänka lönerna. Det är kanske den farligaste attacken av alla.

Statligt satta fattiglöner skulle inte bara hota den svenska modellen genom att avsluta en lång och välfungerande tradition där fack och arbetsgivare fritt förhandlar om lönerna. Det hotar också principen att man ska kunna leva på sin lön och riskerar att få arbetsgivare att välja de billigaste vilket kommer sätta en kraftig press nedåt på lönerna för väldigt många vanliga svenska löntagare.

Nedskärningar, vinstjakt och fattiglöner är inte en del av lösningen, de är en del av problemet.

Det finns en annan väg, där vi inte monterar ned den svenska modellen, utan uppgraderar den. Vi ska ha en välfärd som både tillgodoser varje människas behov av valfrihet och individuell anpassning, och som du får del av utifrån ditt behov, inte din plånbok. Vi ska utbilda och rekrytera fler av de som idag går arbetslösa, så att de kommer i arbete, för de behövs på arbetsmarknaden och de behövs i välfärden. Det bygger också på en reglerad invandring och ett flyktingmottagande som gör att välfärden fungerar för alla.

Därför blåser vi socialdemokrater till strid om den svenska modellen. Som en del av den striden kommer vi att prioritera att anställa fler i den svenska välfärden. Vi vill genomföra ett investeringsprogram som gör att svensk välfärd får fler undersköterskor, sjuksköterskor, lärare, förskolelärare och socialarbetare.

Så utökar vi vår jobbagenda för att nå EU:s lägsta arbetslöshet. Det är samtidigt ett sätt att bemöta stressen och sjukskrivningarna hos välfärdsarbetarna och det ger en skola, vård och omsorg som går att lita på, i varje läge, i varje del av landet.

Den svenska modellen ska inte avvecklas, den ska utvecklas.

Stefan Löfven

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: