Så ska vårt land bli bäst i världen på it

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Regeringen: Nu kraftsamlar vi för en digital förnyelse av det offentliga Sverige

Debattörerna Mehmet Kaplan, Mikael Damberg, Åsa Romson och Sven Erik Bucht.
Debattörerna Mehmet Kaplan, Mikael Damberg, Åsa Romson och Sven Erik Bucht.

DEBATT. Nu kraftsamlar vi för en digital förnyelse av det offentliga Sverige. Genom ett antal satsningar som nu rullas ut ger vi förutsättningar för smarta digitala lösningar för ett mer klimat­smart samhälle, fler jobb, fler bostäder och ett Sverige som håller ihop.

Det finns ett högt förändringstryck på det offentliga Sverige där digitalisering, globalisering och urbanisering påverkar all verksamhet och alla sektorer i samhället.  Den tekniska utvecklingen går fort men mycket tyder på att den kommer att gå ännu snabbare framöver.

I dag är det naturligt för både medborgare och företag att förvänta sig både en effektiv digital kontakt med myndigheterna såväl som att myndigheterna ska erbjuda digitala lösningar för olika livsshändelser.

Därför har regeringen beslutat om en särskild satsning på "Digitalt först" – för en digital förnyelse av det offentliga Sverige. Att tänka digitalt först innebär att vi blir ett smartare och mer hållbart Sverige, som drar nytta av digitaliseringens möjligheter och som håller ihop hela landet.

Att tänka digitalt först innebär också att vi måste tänka om. De utmaningar vi står inför i offentlig sektor kräver nya lösningar – och att vi utnyttjar de innovationer och lösningar som redan finns hos andra.  

Vårt mål är att Sverige ska bli bäst på att tillvarata digitaliseringens möjligheter och att vi ska befästa vår position som en av de ledande it-nationerna i världen. Våra myndigheter, kommuner och landsting ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag, ett mer klimat­smart samhälle, fler jobb och fler bostäder.

För att lyckas med vår målsättning beslutade regeringen redan i höstas om att inrätta ett råd för digitaliseringen av det offentliga Sverige. Här samlas myndigheter, kommuner och landsting för att identifiera och ge förslag på viktiga frågor för att driva digitaliseringen framåt. En avsiktsförklaring undertecknades även med Sveriges Kommuner och Landsting om gemensamma prioriteringar för att främja en digital förnyelse i hela den offentliga sektorn och för att utveckla smarta tjänster för medborgare och företag.

Nu tar vi nästa steg och kraftsamlar inom ett antal områden där digitaliseringen som verktyg har stor potential att öka samhällsnyttan för både medborgare och företag i hela landet.

Inom kort kommer regeringen därför ge ett antal myndigheter i uppdrag att främja myndighetsövergripande digitala tjänster inom ett antal områden.  Vi vill se konkreta resultat som gör att det blir enklare för den medborgare eller det företag som ska använda sig av tjänsten. Myndigheterna ska verka för öppen innovation och samverka med näringsliv, relevanta myndigheter samt kommuner och landsting. De fyra första uppdragen som inom kort kommer rullas ut är:

Smartare samhällsbyggnadsprocess – för att få fler bostäder och en snabbare, enklare, billigare och mer hållbar samhällsbyggnadsprocess.

Smartare miljöinformation – för att följa upp både hur miljön mår och hur miljöarbetet går i alla samhällssektorer.

Smartare livsmedelskedja – för att stärka förutsättningar för ökad tillväxt och samtidigt stärka den hållbara utvecklingen i Sverige och i världen - från produktion till konsumtion.

Förenkling för företag – för att göra det enklare för företag i regeltunga branscher med omfattande myndighets­kontakter genom verksamt.se.

Tillsammans så ska vi bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Nu kraftsamlar vi på "Digitalt först".

Mehmet Kaplan

It- och bostadsminister

Mikael Damberg

Närings- och innovationsminister

Åsa Romson

Klimat- och miljöminister

Sven Erik Bucht

Landsbygdsminister

Publisert: