Låt inte terrorn stoppa kampen för klimatet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattörerna: I morgon manifesterar vi runt om i Sverige

Demonstration under det förra klimattoppmötet, i Köpenhamn 2009.

Foto: TT

DEBATT. Efter de fruktansvärda terrorattackerna i Paris, Beirut och andra platser har Europa försatts i ett chocktillstånd. Frankrike ställer in den stora klimatmarschen som skulle ha ägt rum i Paris den 29 november inför FN:s klimattoppmöte.

Desto viktigare är det att vi alla, runt om i världen, visar att terrorn inte får sätta dagordningen. Vi fortsätter att ta klimatfrågan på allvar. Den handlar om att skapa fred och hållbara liv för framtida generationer över hela vår planet.

Om utsläppen, skogsskövlingen och den industriella köttproduktionen fortsätter som i dag kan världen bli 3-5 grader varmare inom 80 år. Vi kan i så fall få uppleva översvämningar som dränker städer och åkrar, regnskogar och odlingsmarker som torkar ut och hundratals miljoner människor som drivs på flykt. Det skulle bli svårt att upprätthålla civilisationen så som vi känner den i dag, men om människor samarbetar är en bättre värld möjlig.

Omställningen till förnybar energi går snabbare än vad man tidigare trott. Det kan även gå snabbare än många tror att energieffektivisera våra bostäder och fabriker och skapa ett smartare transportsystem. Det är möjligt att ställa om till klimatsmart matproduktion och flytta investeringar från kol och olja till hållbar teknologi. Det som behövs är politisk styrning som gör det lätt och lönsamt att göra det rätta.

Löftena från världens regeringar inför klimatmötet i Paris räcker inte hela vägen fram. Det är här medborgare och folkrörelser kommer in.

Därför samlas flera miljoner människor på över 2 300 klimatmanifestationer runt om i världen i morgon den 29 november. Folkrörelser från olika håll samarbetar och bildar opinion för att hejda den globala uppvärmningen.

Vi som undertecknar den här texten talar vid en manifestation i Stockholm och representerar olika delar av samhället. Vi vill att Sverige går före i en historisk klimatomställning.

Vi kräver rättvisa klimatlösningar. Rika länder har gjort störst avtryck på klimatet, men människor som påverkat klimatet minst drabbas hårdast av konsekvenserna. EU:s klimatlöften är bara en tredjedel av vad unionen borde ta på sig, sett till historiska utsläpp och ekonomisk bärkraft. Vi är skyldiga de mest sårbara länderna ekonomiskt och teknologiskt stöd. På köpet får vi en värld som samarbetar.

Gröna jobb ger en hållbar framtid. Skatter, pensionsfonder och andra investeringsresurser behöver styras mot förnybar energi, energieffektivisering, kollektivtrafik, klimatsmarta transportlösningar, hållbart jord- och skogsbruk, återbruk och hållbar konsumtion. Det skapar meningsfulla jobb och framtidstro.

En energiproduktion som närmar sig 100 procent förnybart år 2030. Det är möjligt, genom att mångdubbla utbyggnadstakten för sol-, vind- och bioenergi, genom energieffektivisering och smarta elnät.

Sverige kan vara nära fossilfritt 2030. Detta är möjligt genom att minska transportbehoven, bygga ut kollektivtrafiken, främja el- och bioenergi i en krympande fordonsflotta, genom att fasa ut all fossilkraft i el- och värmeproduktionen och genom energieffektivisering (processindustrins utsläpp utgör en extra utmaning och kräver speciella åtgärder).

Klimatförändringarna är ett gemensamt ansvar för hela världen och erbjuder unika möjligheter till samarbete. Genom att kämpa för klimatet står vi också upp för medmänsklighet och en tro att människor i grund och botten vill hjälpa varandra.

Marschen i Paris må ha stoppats. Men resten av världen tänker skicka kraftfulla budskap till världens ledare. Sverige är med, från Malmö, Göteborg, Stockholm och många andra orter i landet. Kom med du också!

Anders Wijkman,

ordförande Miljömålsberedningen

Annika Jacobson,

chef för Greenpeace Sverige

Svante Axelsson,

generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Eva Brunne,

biskop Stockholms stift, Svenska kyrkan

Johan Lindholm,

ordförande Byggnadsarbetareförbundet

Bo Forsberg,

generalsekreterare, Diakonia

Carmen Blanco Valer,

Latinamerikagrupperna

Alva Snis Sigtryggsson,

Fältbiologerna

Mattias Goldmann,

vd för gröna och liberala tankesmedjan Fores

Martin Viredius,

klimatutredare, Transportarbetareförbundet

Johan Ehrenberg,

vd, ETC

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

FN:s klimatmöte i Paris

Anders Wijkman

Greenpeace

Diakonia

Svenska kyrkan

Klimat & miljö