Kommunerna behöver verktyg här och nu

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik från Tomas Tobé (M) om tiggeri

Tomas Tobé, partisekreterare (M).
Tomas Tobé, partisekreterare (M).

REPLIK. Moderaterna är beredda att ge stöd för regeringen om man menar allvar med att ta tag i utmaningarna. Det kräver dock att regeringen går från ord till handling. Från Åsa Regnér (S) saknas fortsatt konkreta besked.

Ökningen av utsatta EU-medborgare som tigger i Sverige är allvarligt då ett stort antal människor tvingas leva under ovärdiga förhållanden och riskerar att fara illa. Det finns också tydliga indikationer på att flera av dessa människor utnyttjats organiserat för att tigga, i former av människohandel och koppleri.

Det är en utveckling Moderaterna inte accepterar och vi vill att organiserande av tiggeri ska kriminaliseras.

Regnér skriver om samtal, men landets kommuner behöver verktyg här och nu. Moderaterna har bland annat föreslagit att möjliggöra för kommunerna att ha egen personal med något utökade befogenheter som kan upprätthålla de kommunala ordningsföreskrifterna.

Vi vill även se över ordningslagen, vad gäller regler för penninginsamling och hur den ska tillämpas i landets kommuner för att man ska kunna agera enligt regelverket.

Vi ställer oss bakom samverkan med de länder vars utsatta medborgare det handlar om. Det är avgörande att diskriminering, fattigdom och utanförskap tydligt motverkas.

För att åstadkomma detta behöver kraven på att dessa länder ska agera öka, till exempel genom att Sverige är tydliga med att sanktioner på EU-nivå är möjliga. Det kan handla om ekonomiska sanktioner där EU fryser utbetalningar från strukturfonderna till de aktuella länderna.

Tomas Tobé

Partisekreterare (M)

Publicerad: