Därför tackar vi nej till ”Sverige tillsammans”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Roks: Har du missat vad kvinnor på flykt utsätts för, Löfven?

Foto: Roks
Zozan Inci, ordförande i Roks.

DEBATT. Bäste Stefan Löfvén.

Tack för inbjudan till den ­nationella samlingen ”Sverige tillsammans”, som hålls i dag, där syftet verkar vara att hela Sverige ska hjälpa de människor som flyr krig och förtryck när de kommer hit. ­Vilket bra och lovvärt initiativ!

Tyvärr blev jag och mina ­kollegor i Roks styrelse väldigt besvikna när vi såg att du valt att förbise några av de värsta brotten mot mänskliga rättigheter som sker när människor flyr, nämligen de brott som drabbar kvinnor. I de tio seminarier som ni erbjuder tar ni upp frågor som hur vi rustar och matchar ny­anlända för jobb, hur vi löser ­bostadsförsörjningen och hur vi utvecklar mottagandet av ­ensamkommande barn och ungdomar. Inget seminarium handlar om det våld och de sexuella övergrepp som kvinnor på flykt drabbas av, många gånger fattiga och utsatta mammor med ett ­eller flera barn att ansvara för.

Hur har du missat att kvinnor som flyr löper enorm risk att ­trakasseras sexuellt, våldtas och tvingas in i prostitution? Vad ska Sveriges regering göra för att ­säkerställa att dessa kvinnor får sina mänskliga ­rättigheter till­godosedda? ­Anser inte du att det är en fråga värd att lyfta?

I din inbjudan skrev du att arbetet inte har tid att vänta. Har arbetet att motverka mäns våld mot kvinnor tid att vänta?

Som du förstår tvingas jag tacka nej till att delta i era seminarier under denna samling. Märkligt kan tyckas, med tanke på att de arrangeras av ”Sveriges mest feministiska regering”… Jag hoppas att du tar din egen ambition på större allvar i framtiden.

Zozan Inci

Ordförande för Roks

(Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige)