Debatt

Nu måste ni män stå för era handlingar

Debattören: Ni har kunnat härja fritt där kvinnor förtjänar sitt levebröd

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: BERTRAND GUAY / AFP
Våld mot kvinnor är ett globalt demokratiproblem, skriver debattören och efterlyser konkreta åtgärder från politiker.

I dag är det FN:s Internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Samtidigt som vi påminns om de dystra siffror som visar mäns våld mot kvinnor i Sverige, vill Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, lyfta #MeToo som ljuset i mörkret. Det går att förändra – nu är det upp till politiker att lyssna på våra krav!

Våld mot kvinnor är ett globalt demokratiproblem som ytterst handlar om inskränkningar i kvinnors mänskliga rättighet att leva fria från våld och förtryck. Mäns våld mot kvinnor kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt, och våldet kan också ta sig många olika uttryck. Misshandel, våldtäkt, våld i hederns namn, sexuella trakasserier, pornografi och prostitution är olika exempel på mäns våld mot kvinnor, som hänger ihop och samverkar.

Den här hösten har en fördämning brustit. En våg av #MeToo-berättelser har lyft upp ett av våra stora arbetsmiljöproblem till ytan; män som utnyttjat, kränkt eller förgripit sig sexuellt på tjejer och kvinnor i jobbsammanhang. Tidigare har kvinnor och tjejer riskerat att straffats med utfrysning, stängda karriärvägar eller rent av att förlora jobbet om de slagit larm om sexuella överträdelser. Men nu har tjejer och kvinnor inte behövt stå ensam och de blivit lyssnade på och trodda. Vinden har vänt, för en gångs skull tvingas nu män ta konsekvenserna av sitt handlingar.

Berättelserna ger oss en kollektiv kunskap och visar att mäns sexuella kränkningar är ett generellt problem som hämtar sin näring från en underliggande våldtäktskultur, som tillåtits härja fritt där tjejer och kvinnor förtjänar sitt levebröd.

För att kunna kämpa mot denna våldtäktskultur måste vi se att det är män som grupp som utövar våldet mot kvinnor som grupp. Det betyder att även den kvinna som kanske inte personligen blivit utsatt ändå tvingas leva med hotet och en rädsla som ofta begränsar hennes liv.

Därför är dessa mörka siffror från Sverige så viktiga, de angår oss alla:

 • I genomsnitt dödas 17 kvinnor varje år av en man som de har eller har haft en nära relation till, enligt Brottsförebyggande rådet, Brå.

 • Cirka 75 000 kvinnor utsätts varje år för våld i en nära relation, enligt Socialstyrelsen. Vi vet att siffrorna är i underkant, då dessa brott ofta sker i hemmet av en närstående person och att de därför sällan anmäls.

 • 20 300 sexualbrott anmäldes under 2016. 4,1 procent av Sveriges kvinnor uppger att de blev utsatta någon gång under förra året, enligt Brås Nationella Trygghetsundersökning. Bland tjejer 16-24 utsattes 14 procent för ett sexualbrott under 2016.

 • Av personerna som 2016 var misstänkta för våldtäkt mot kvinnor var 99 procent män.

 • Totalt anmäldes 10 600 brott om sexuellt ofredande 2016. Som en konsekvens av #metoo-kampanjen räknar vi med att denna siffra kommer att öka markant för 2017.

 • Av de kvinnor som mördades 2016 låg våld i hederns namn bakom en tredjedel av morden, 6 av 18, enligt Nationella kompetensteamet, inom Länsstyrelsen i Östergötland.

Roks och våra kvinnojourer och tjejjourer är rent ut sagt förbannade över att samma mörka siffror möter oss år efter år – nu är det upp till politiker att lyssna på våra krav!

Roks kräver:

 • Långsiktig ekonomisk satsning på kvinno- och tjejjourer.

 • Att kvinnor som flyr undan mäns våld ska få gå före i de kommunala bostadsköerna.

 • Gör skolor, arbetsplatser och offentliga verksamheter till porrfria miljöer.

 • Att regeringen tillsätter en utredning om hur distributionen av pornografi kan begränsas.

 • Fungerande program med bra möjligheter för kvinnor och tjejer i prostitution eller på väg ur, med verklig hjälp med bostad och jobb. Samt ett stödprogram för traumabearbetning som får löpa över så lång tid som behövs.

 • Att den dubbla straffbarheten tas bort när det gäller sexköp, dvs att du ska kunna straffas för sexköp utomlands. Svenska män ska inte utnyttja kvinnor och tjejer i prostitution, varken i Sverige eller någon annanstans i världen.


Zozan Inci, ordförande Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM