Varför hycklar du om LSS, Jonas Sjöstedt?

Ebba Busch Thor: Vänsterpartiet manifesterar för – och röstar sedan emot i Riksdagen

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: Stefan Mattsson
Vänsterpartiet driver en politik där man är mot nedskärningar i LSS-lagstiftningen – men i Riksdagen röstar man samtidigt för regeringens budget, och därmed också för nedskärningarna. Där borde Jonas Sjöstedt stå för sin politik snarare än att rösta igenom budgeten, skriver debattören.

DEBATT. Nyligen hölls en landsomfattande manifestation mot regeringens nedmontering av assistansstödet till funktionsnedsatta. Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt stod, liksom jag, på Norra Bantorget och höll ett brandtal för alla personer med funktionsnedsättningar och deras förtvivlade anhöriga som nu får färre assistanstimmar eller blir av med stödet helt.

Det är glädjande att Vänsterpartiet håller med Kristdemokraterna om behovet av att stoppa nedskärningarna i LSS (Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionsnedsatta). Men vad är hans ord värda?

Den 12 december ska riksdagen debattera statsbudgetens anslag för hälso- och sjukvårdsområdet. Dagen därefter, på Lucia, ska samma utgiftsområde klubbas av Riksdagen.

Vi vet redan nu hur Vänsterpartiet kommer att rösta. Man kommer att rösta på regeringens budget och säga nej till de ökade anslag för LSS som Kristdemokraterna vill göra.

När det kommer till kritan vill Vänsterpartiet bara finnas med i ord på manifestationer och, inte i handling.

Regeringen Löfven har administrerat en bred reträtt inom LSS genom att ge direktiv till försäkringskassan att minska antalet assistanstimmar. Myndigheten har följt regeringens direktiv och kostnaderna har minskat. Sedan myndighetens tuffare bedömning infördes hösten 2015 har antalet assistansberättigade personer minskat med cirka 1 000 personer. Inflödet har minskat och utflödet har ökat. Situationen blir värre för varje dag.

För de som drabbas är konsekvenserna oöverskådliga. Jag har träffat förtvivlade anhöriga till personer med funktionsnedsättning. De är sjukskrivna eller håller på att förlora sina jobb. Det är en naturlig konsekvens av att behöva vårda sin familjemedlem dygnet runt.

Vänsterpartiet brukar gärna berömma sig för de positiva reformer som regeringen Löfven genomför, men smälter helst in i tapeten när de tråkiga beskeden lämnas. Dock inte när det gäller LSS. Då träder Sjöstedt fram och låtsas helt sonika att de inte står bakom regeringens politik trots att de gör det. De pengar regeringen Löfven sparar inom LSS är man med om att använda i helt andra delar av budgeten och berömmer sig av det.

Det är falskt. Vänsterpartiet skulle kunna använda sin position i budgetsamarbetet med socialdemokraterna och miljöpartiet för att stoppa nedskärningarna i LSS. Men det har man inte gjort.

Enligt regeringen finns det ett reformutrymme som är hisnande 40 miljarder kronor nästa år och 60 respektive 72 miljarder kronor 2019 och 2020. Dessa pengar som tillhör skattebetalarna har de rödgröna partierna använt på flera klart olämpliga reformer.

Till exempel fortsätter man att betala ut fem miljarder i byggsubventioner trots att bostadsbyggandet nu av allt att döma är överhettat och trots att byggsektorn själva anser att subventionerna leder fel.

För en bråkdel av dessa pengar hade regeringspartierna och Vänsterpartiet kunnat uppträda anständigt mot våra funktionsnedsatta som blivit av med stöd enligt LSS.

Medmänsklighet och människovärde får inte enbart bli fina ord som politiker använder sig av. De orden måste även ta sig i uttryck i prioriteringar i budgeten. Till syvende och sist handlar det om hur statens resurser används. Istället har den regering vars budget Vänsterpartiet stödjer beordrat myndigheterna att kapa assistanstimmar för några av våra mest utsatta medborgare.

Vänsterpartiet är antingen mycket dåliga förhandlare eller så är deras högtravande retorik enbart et spel för galleriet. Oftast kommer man undan med det. Men den 12 och 13 december måste man bekänna färg i Sveriges Riksdag.

Det vore klädsamt om Jonas Sjöstedt kunde stå för hela sin politik alla dagar.


Ebba Busch Thor, partiledare (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: