Debatt

SD: Vi behöver ett femte jobbskatteavdrag

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

SD: Därför tänker vi driva igenom reformen i höstens budget

Vi sverigedemokrater är i grunden positivt inställda till jobbskatteavdragen, som gett störst effekt för vanliga löntagare och för sysselsättningen av alla regeringens reformer. Det ska löna sig för vanligt folk att jobba och polisen, busschauffören och sjuksköterskan ska alltid känna att deras jobb är viktigt.

På grund av det ekonomiska läget menar en samlad expertis i dag att svensk ekonomi behöver stimulanser för sysselsättning. Den reform som anses ge störst effekt är just ytterligare jobbskatteavdrag. Tidigare antaganden om en avtagande effekt vid ytterligare avdrag har tagits tillbaka. Därför kommer vi försöka driva igenom ett femte jobbskatteavdrag i höstens statsbudget.

Även när frågan ställdes på sin spets under förra året sa vi "ja" – vi är öppna för ett femte avdrag under förutsättning att vi också får utrymme att stärka välfärden och sänka skatten på pension. Detta omöjliggjordes när regeringen gjorde upp med Miljöpartiet om ett än svagare regelverk för invandring, vilket effektivt kommit att sluka budgetutrymmet. Men även om det är uppenbart att vi prioriterar annorlunda än regeringen, så vill vi vara tydliga med att jobbskatteavdraget inte är en av de reformer som vi gärna bidrar till att riva upp.

Vi kommer att prioritera välfärden, inte minst äldrevården och pensionerna. Trots det kommer vi ha råd med såväl jobbskatteavderag som sänkta arbetsgivaravgifter och minskat sjuklöneansvar för mindre företag. Vi kan presentera ett kraftfullt åtgärdspaket för att möta den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden och samtidigt stärka välfärden.

Vi skapar under kommande budgetperiod ett reformutrymme på långt över hundra miljarder kronor, som de andra partierna inte kan matcha med sin segregationspolitik. Den största besparingen sker naturligtvis genom vår ansvarsfulla invandringspolitik.

Vi vill också hämta hem de statliga medel som i dag ligger i de privata affärsbankernas så kallade "stabilitetsfond”. Denna trygghetsfond för bankerna har, trots att den skulle finansieras av bankerna själva, hittills fått cirka 35 miljarder av skattebetalarnas medel efter beslut från övriga sju riksdagspartier, finansminister Borgs teatraliska utfall mot bankerna till trots. Vi anser att det är fullt rimligt att affärsbankerna i högre grad börjar bära sina egna risker i stället för att de ska finansieras med inkomstskatt från kassörskor och vårdbiträden. Återtagen ur fonden kan kompenseras med marginellt höjd fondavgift för bankerna.

Sverigedemokraterna är varken ett högerparti som nedprioriterar välfärden eller ett vänsterparti som nedprioriterar jobben. Genom att omfördela medel från ineffektiva satsningar på framförallt massinvandring och banker med stora vinstmarginaler, möjliggör vi ett effektivt åtgärdspaket för full sysselsättning.

Vi avser inte att likt allianspartierna komplettera ett femte jobbskatteavdrag med sänkt statlig skatt för de allra rikaste, utan vi vill redan nu vara tydliga med att vi riktar skattesänkningarna mot låg- och medelinkomsttagare.

Vi kan stärka välfärden och satsa på tillväxt och sysselsättning samtidigt som vi sänker det totala skattetrycket. Tveklöst föredrar flertalet väljare en starkare välfärd och lägre skatter finansierade genom en ansvarsfull invandring framför motsatsen - en mer omfattande invandring finansierad med högre skatter och sämre välfärd. Alliansen fick mandat för en arbetslinje, inte en utökad invandringslinje. Således torde vårt förhandlingsläge vara gott inför höstens statsbudget.

Jimmie Åkesson

Erik Almqvist

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt