En bevarad relation inte alltid en seger

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Svenska familjerådgivare: Hägglund blundar för att äktenskapet inte
alltid är det bästa för par

"Äktenskapsrådgivning"? Göran Hägglund ”kapar” den
kommunala familjerådgivningen och gör den till en äktenskapsrådgivning
vars uppgift är att rädda äktenskap (Aftonbladet Debatt den 27 mars). Han skapar ett nytt begrep som över huvud taget inte finns med i lagstiftningen. I propositionen står att familjerådgivningen skall
arbeta med alla slag av familjer och familjerelationer - par, enskilda
och hela familjer. Att konsekvent använda uttrycket
äktenskapsrådgivning är en ideologisk vridning i KD-anda.
Verkligheten är dock större än vad Göran Hägglund gör gällande. Vad är
en familj för Göran Hägglund? Vi familjerådgivare ser sambos, särbos,
separerade, samkönade par, fosterfamiljer, gifta, delsbos,
styvfamiljer, flergernerationsfamiljer, ensamföräldrar…
En bevarad relation är inte alltid en seger. Hemmet kan vara den
farligaste platsen för den som är våldsutsatt. En nationell
kartläggning som KFR genomförde visade på våld i upp till 40% av våra
ärenden.
Vi gläder oss att Göran Hägglund är överens med KFR om vikten av
kvalificerad relationsbehandling till par och familjer. Vi ser fram
emot att socialministern ger Socialstyrelsen uppdrag att utvärdera
effekterna av 1995 års lag om familjerådgivning.
KFR efterlyser mer djupgående analys av ”det stockholmska
framgångsexemplet” innan det exporteras till andra kommuner. Det
innehåller till dess fördel utökade resurser men även hög
samtalsavgift, avsaknad av förebyggande och utåtriktat arbete.
 

SKF:s styrelse

Publisert: