ÅSIKT

De elöverkänsligas problem är verkliga

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattören: Glädjande att man i Mora söker lösningar

Som medmänniska blir jag djupt berörd när jag gång på gång läser om människor runt om i vårt land som drabbas av elöverkänslighet. Jag har i flera år varit engagerad i frågan trots att jag själv inte är drabbad och därför även tackat ja till att som enskild ledamot sitta i Elöverkänsligas Riksförbunds styrelse.

Jag är inte forskare och kommer därför inte att beröra frågan om vad forskningen kommit fram till. Jag är däremot övertygad om att alla dessa människor runtom i vårt land som är drabbade av elöverkänslighet, och det verkar hela tiden bli allt fler, varken ljuger eller fabulerar om sitt handikapp. Det jag begär av forskningen är mycket enkelt: att komma med förslag, råd och bot som gör att alla dessa människor mår bättre. Att bara avfärda deras krämpor med att säga att det rör sig om inbillning hjälper föga.

I det aktuella fallet i Mora gläds jag åt att kommunens miljökontor tillsammans med miljönämndens ordförande tar problemet på allvar. Jag tror emellertid inte på att resultatet kommer att bli att hela Mora blir utan tv-sändning och mobiltäckning. Även skriverier om en strålningsfri zon är överdrivna eftersom det alltid finns strålning i vår vardag. Vad däremot bör eftersträvas är en lågstrålande zon, alltså en zon med en lägre strålningsnivå än i dag, vilket emellertid även kommer att innebära lägre täckningsnivå när det gäller mobiltelefoni och tv-sändning – dock inte helt utan täckning.

Det upprörande i detta fall är att den drabbade, liksom andra elöverkänsliga i Sverige, tvingas leva med sitt handikapp utan stöd och hjälp från samhället. Debatten i frågan brukar handla om elöverkänslighet finns eller inte. Miljökontoret i Mora verkar däremot arbeta för att finna lösningar, och det gläder mig. Men jag tror varken att de drabbade eller debatten blir bättre av att man hotar med en generell tv- och mobilskugga i Mora. Det främjar snarare den nidbild av elöverkänslighet som har dominerat de senaste årens debatt.

Sverige har en ledande position när det gäller utvecklingen av mobiltelefoni. Det vore glädjande om Sverige även kunde få en ledande position i utvecklingen av teknik och vetenskap när det gäller att undvika mobiltelefonins och andra strålningskällors biverkningar.

Mats Pertoft

Ledamot i styrelsen för FEB Elöverkänsligas Riksförbund

Riksdagsledamot (MP)

ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle