ÅSIKT

Vad vill S göra för pensionärerna?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

KD:s seniorer: Tidigare kravet på skattesänkningar lyser nu med sin frånvaro

Pensionärerna var helt osynliga när Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven i söndags höll sitt sommartal. Kanske inte i publiken – men i politiken.
I stället dominerades talet av arbetsmarknads– och näringspolitik. Det är förstås mycket viktiga och grundläggande frågor. Minskat sjuklöneansvar för arbetsgivare är en välbehövlig reform där Kristdemokraterna länge drivit en liknande linje. Men vi vet fortfarande inte vad Socialdemokraterna vill göra med äldreomsorgen eller med pensionärernas ekonomi.

Under de senaste åren har Kristdemokraterna genomfört en rad viktiga reformer för Sveriges äldre och pensionärer. Vi har kortat vårdköer. Vi har stärkt valfriheten inom äldreomsorgen. Och vi har drivit igenom välbehövliga förstärkningar av pensionärernas ekonomi.

Kristdemokraterna är det parti som envist kämpat för skattesänkningar för pensionärerna. Tre skattesänkningar har genomförts, något som inte hade kommit till utan Kristdemokraterna. Hittills har alliansregeringen satsat 12,8 miljarder på skattesänkningar till pensionärer, vilket gett mellan 5 000 och 10 000 kronor mer i plånboken varje år. För de äldre som har sämst ekonomi har vi även höjt det så kallade förbehållsbeloppet, som i praktiken reglerar hur höga avgifter en kommun kan ta ut för exempelvis hemtjänst. Vi har också förstärkt bostadstilläggen vid flera tillfällen vilket även det gynnar pensionärer med lägst inkomster.

Kristdemokraterna anser att en fjärde skattesänkning är en av de åtgärder som nu bör prioriteras högst. Det är nu dags att ytterligare sänka skatten. Det skulle vara ett välbehövligt tillskott för landets cirka 1,7 miljoner pensionärer och skapa trygghet för dem som behöver det bäst – mest för dem som har minst. För oss kristdemokrater är det en självklarhet att denna skattesänkning ska genomföras snarast.

Men sänkt skatt är inte bara en pengafråga, det är också en fråga om rättvisa. I dag beskattas pensionärer, som jobbat hela livet, högre än arbetstagare. Genom att minska skillnaden mellan skatt på lön och skatt på pension skulle vi öka rättvisan.

När en av styrelsemedlemmarna för PRO förra veckan sa till Aftonbladet att hon blir positiv varje gång hon hör ett parti som engagerar sig för pensionärerna ekonomi är det i praktiken Kristdemokraterna hon hänvisar till. Socialdemokraternas tidigare krav om skattesänkningar för pensionärerna lyser nu med sin frånvaro och dimridåerna om valfrihet inom vård och äldreomsorg blir allt tätare.

Vad Kristdemokraterna vill är tydligt. Frågan är vad Socialdemokraterna vill?

Leif Hallberg

Ordförande för Kristdemokraterna Seniorförbundet

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik