Skräckpropaganda mot alkohol felaktig

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Mattias Svensson: Slopa Systembolagets monopol - de flesta svenskar kan hantera friheten att dricka

Sverige har de senaste 20 åren fått betydligt friare alkoholregler. Inte minst tack vare EU-medlemskapet 1995. Utbudet har mångdubblats och omfattar fler drycker, som ale och cider, och förpackningar som lådvin. Systembolaget har fått lördagsöppet och längre öppettider kring helgerna.

Antalet restauranger med serveringstillstånd för sprit, vin och öl har femdubblats sedan 1985. Nöjeslivet har fått längre öppettider, till klockan fem i större städer. Och sedan 2004 får svenskarna ta in 10 liter sprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin samt 110 liter öl vid resor inom EU.

Farhågorna om vad detta skulle leda till var betydande. Men antalet skador, vålds- och dödsfall har inte alls stigit som befarat. Tvärtom, vilket jag visar i rapporten ”Alkoholen – en lyckad svensk liberalisering” (Timbro).

Sedan 1987 är trenden för alkoholrelaterad dödlighet stabil och på senare år något minskande för män. Alkoholrelaterade skador visar ingen tydlig trend.

Andelen som uppger sig ha utsatts för våld på allmän plats har inte ökat sedan början av 1990- talet. Inte heller visar specifika utredningar av reformer som lördagsöppet eller femöppna restauranger på ökat våld, vare sig i hemmet eller på stan. Det alkoholrelaterade dödliga våldet har minskat med 25 procent sedan 1990.

Svenskarna tycks ha hanterat sina friheter över all förväntan. Det gick utmärkt att få ett levande nattliv, ha färre restriktioner och en mer avslappnad inställning till alkohol, utan att det verkar ha förvärrat sociala problem.

Ändå präglas den svenska alkoholpolitiska debatten av myter, obefogade varningar och en ideologiskt driven restriktionsvilja. Göteborgs stad landade nyligen i den märkliga kompromissen att stänga kroglivet senast klockan tre på fredagarna. Detta trots att den studie som låg till grund för beslutet visade att våldet på stan inte ökade när femställena blev fler (däremot när de blev något färre, men förmodligen av andra orsaker).

Från Systembolaget och Statens folkhälsoinstitut kommer larm om ökad misshandel och sjukfrånvaro om vi skulle avskaffa Systembolagets monopol. Siffrorna stämmer inte alls överens med den verklighet vi sett i Sverige de senaste 20 åren. Inte heller med regeringens experter i Sociala rådet och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), som konstaterat att man ”inte kan dra någon slutsats om vetenskaplig evidens för sambandet mellan alkoholkonsumtion och sjukfrånvaro”.

Helnykteristerna i IOGT-NTO har förvisso rätt i att den som inte dricker alkohol inte ska behöva förklara sig eller utsättas för grupptryck att dricka. IOGT:s egen tolerans för den drickande majoriteten lämnar dock mycket övrigt att önska. Ständigt uppvaktar de politiker om att införa nya skatter och restriktioner.

Deras senaste påhitt är att i en standard för miljövän­liga kultur- och sportevenemang smuggla in skrivningar om restriktioner för alkoholservering och reklam.

Snart kan alltså stadsfesten i kommunen eller idrottsevene­manget som vill certifiera sig som miljövänliga behöva begränsa utbudet till alkoholfria drycker eller tacka nej till sponsorer.

Vi borde i stället bygga vidare på insikten att de flesta svenskar hanterar friheten att dricka väl, och fortsätta med liberala reformer som gör vårt land roligare och trevligare. Vi klarade av senare nöjesliv, ökad resandeinförsel och sänkta ölskatter.

Vore det för mycket begärt att exempelvis avskaffa Systembolagets monopol, så att vuxna människor tillåts köpa öl av säljare som har vett att sätta den i kylskåp eller vin i vanliga butiker?

Publicerad: