ÅSIKT

Tvinga inteoss sjuka att lägga pärlplattor

DEBATT

Marianne Bull: Dags att skippa arbetsterapin för strokepatienterna

Arbetsterapeuter är slöseri med samhällets resurser.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag anser att verksamheten ska läggas ner och kostnader för utbildning samt löner ska omfördelas inom vården.

Foto: ROGER LUNDSTEN
30 000 FÅR STROKE VARJE ÅR Marianne Bull är en av dem och menar att rehabiliteringen med arbetsterapi är meningslös och gammalmodig

30 000 får stroke varje år i Sverige och allt fler är unga och yrkesverksamma. Vård, rehab och sjukskrivning kostar samhället enorma summor. Att pengar utnyttjas effektivt är viktigt liksom att vård utformas kostnadseffektivt och att fler kan återgå i yrkesarbete på ett säkert sätt.

I november 2005 fick jag en stroke och tillbringade tre månader på sjukhus – en tid som gav rika tillfällen till reflektion över ”vårdfabrikens” prioriteringar. Vi fick lära oss att det inte finns två identiska stroke. Trots medicinska olikheter skulle dock alla patienter pressas igenom samma vård- och rehabkoncept.

Flertalet yrkesgrupper erbjöd utmärkta vårdinsatser. Bemötandet medförde att jag under hela sjukhusvistelsen var fullständigt övertygad om att bli fullt frisk. Jag hade ingen ångest och ingen smärta. Jag uppskattade att läkarna försökte förklara vad som hänt. Sjuksköterskor försåg mig med medicinsk litteratur och jag läste allt som fanns om stroke. Undersköterskornas insats var avgörande för den dagliga träningen av påklädning, personlig hygien och gång i trappor och korridorer. Med god pedagogik och mycket humor uppmuntrade de träningen samt ingöt självförtroende i patienterna. Utan sjukgymnasterna hade jag aldrig kommit på fötter och lärt mig gå på nytt. På ett respektfullt sätt uppmuntrade de träning samtidigt som de på ett mycket pedagogiskt sätt förklarade nyttan av träningens olika moment.

Undran kände jag dock inför arbetsterapeuternas meningslösa och oerhört gammalmodiga verksamhet i kombination med företrädarnas mycket kränkande attityd. På ett oerhört beskäftigt sätt förklarade de att de visste exakt vad jag behövde träna utan att ens fråga mig. Det hade legat äldre Volvodirektörer på sjukhuset och därmed kände de mycket väl till alla företagares situation. Vidare påpekade denna arbetsterapeut att nu hade jag inte längre karriären och livet framför mig.

Arbetsterapeuten skulle ha mig till att koka ägg på rätt sätt, dammsuga hennes eget kontor och vispa sockerkaka. Samtliga aktiviteter saknar fullständigt relevans för min yrkesverksamhet och för stora delar av ett modernt arbetsliv vilket innebar att jag enbart kunde betrakta aktiviteterna som en kränkning och därför givetvis vägrade ställa upp på dumheterna. Verksamheten är inte bara otidsenlig utan dessutom könsstereotyp.

Män skulle spika fågelholkar medan kvinnor fick limma paljetter på tygstycken eller lägga pärlplattor.

Ett sjöbefäl tvingades till rakning under övervakning. Två arbetsterapeutdamer (alla är dessutom medelålders damer) iakttog honom noga och konstaterade att han rakade sig fel. Mannen som var i 60-årsåldern påpekade att han rakat sig fel hela livet och att Sverige är fullt av felrakade herrar.

Ett sätt att omgående mäta verksamhetens relevans är att privatisera arbetsterapin. Låt arbetsterapeuterna starta egna företag och erbjuda sina tjänster direkt till patienterna. Därmed testas behov och relevans: Hur många patienter är beredda att betala 1 000 kronor plus moms i timmen för att träna äggkokning på korrekt vis?

Vidare borde arbetsterapins kostnadseffektivitet mätas genom utvärderingar som synliggör sambandet mellan pärlplattelimmandet och antalet strokepatienter som kan återgå i yrkesverksamhet. Arbetsterapeuter som inte vill driva företag kan säkert söka sig en framtid inom hobbybutikernas verksamhet, till exempel på Panduros lager.

Marianne Bull (sociolog och egenföretagare Göteborg)